De doop van Christus

Houtsnijder: Pieter Starreveld
Materiaal: eikenhout
Zij-ingang Grote Kerk, Markt, Wageningen
Geplaatst in 1944


zij-ingang Grote Kerk met voor het bovenlicht “De doop van Christus”

__________

__________

.


De naam van dit houtsnijwerk is niet bekend. In de bespreking ervan op Beelden van Wageningen is vermeld dat de naam “De doop van Christus” de naam is van de houtsnede van Pieter Starreveld die zich in de Grote Kerk bevindt.
“De doop van Christus” is de uitbeelding van hetgeen hierover is opgetekend in Matteüs 3:13-17, Marcus 1:9-11, Lucas 3:21-22 en Johannes1:29-34. Het houtsnijwerk toont Christus die, staande in de rivier de Jordaan, gedoopt wordt door Johannes. De duif is de gedaante waarin de Heilige Geest over Christus neerdaalt.
“De doop van Christus” is geplaatst in 1944, tijdens een restauratie van de Grote Kerk, die oorlogsschade had opgelopen.
De donkerbruine verflaag is aangebracht tijdens een restauratie in 2019-2020.
De Grote Kerk droeg oorspronkelijk de naam “Johannes de Doperkerk”.

Bron:
https://www.beeldenvanwageningen.nl/artworks/detail/6350631/

  PIETER STARREVELD