De welvaart

Naamvarianten: “Nakie van Blakie”, “Bank-Bil-Jet” en “Vrede en welvaart”
Beeldhouwer: Pieter Starreveld
Materiaal: brons

Coolsingel 117, Rotterdam (sinds 5 februari 1979)
Onthuld op 18 mei 1953, gevel kantoor Amsterdamsche Bank-Incassobank, Blaak 40, Rotterdam


__________

__________

.


Van de toenmalige Amsterdamsche Bank-Incassobank kreeg Pieter Starreveld opdracht een beeld te ontwerpen voor hun nieuwe gebouw aan de Blaak 40 in Rotterdam. Starreveld ontwierp “De welvaart”, een groep beelden die de welvaartsgroei in het naoorlogse Nederland toont.
Op pagina 5 van de editie van 5 december 1950 van Het Parool werd het ontwerp aangekondigd. Op een foto van het ontwerp van “De welvaart” op de voorpagina van de editie van 6 december 1950 van Het Rotterdamsch Parool is te zien dat “De welvaart” bestaat uit een vrouwenfiguur, symbool voor welvaart en vrede, die in haar rechterhand een vredesduif draagt, en een fries, een heuvellandschap symboliserend met daarop van links naar rechts een smid, een zaaier, een paard, geleid door een ploegende boer en twee vrouwen die schoven wegdragen. De figuren op de fries verwijzen naar de landbouw, die de basis vormt voor de welvaart. Het paard op de fries is een kleine uitvoering van het door Pieter Starreveld in 1935 ontworpen beeld “Paradepaard van Amersfoort I”, dat in het stadhuis van Amersfoort staat.
Op 18 mei 1953, Opbouwdag (jaarlijkse viering op of omstreeks 18 mei van de naoorlogse wederopbouw van Rotterdam) werd “De welvaart” onthuld, in aanwezigheid van burgemeester Van Walsum van Rotterdam. Op een foto van “De welvaart”, afgedrukt op pagina 3 in de editie van 18 mei 1953 van Het Parool, was te zien dat er rechts op de fries slechts één vrouwenbeeld was gemonteerd. In het beschrijvend artikel in deze krant werd over de vrouwenfiguur geschreven dat zij symbool staat voor het vertrouwen van het bedrijfsleven in het werk van de bank. Over de beelden op de fries werd gemeld dat zij verschillende ambachten voorstelden. In het artikel werd met geen woord gerept over de uitbeelding van de naoorlogse welvaartsontwikkeling in Nederland. In het artikel op pagina 3 van de editie van 19 mei 1953 in Het Vrije Volk was geschreven dat de vrouwenfiguur de welvaart symboliseert.
Op 1 april 1977 verkocht de AMRO Bank het pand aan Blaak 40 aan de Nederlandse Middenstandsbank. “De welvaart” was niet bij de verkoop inbegrepen. Op 5 februari 1979 werd “De welvaart”, dat inmiddels de bijnamen “Nakie van Blakie” en “Bank-Bil-Jet” had gekregen, van de gevel van Blaak 40 af gehaald en tegen de gevel van het kantoor van de AMRO Bank aan de Coolsingel 117 geplaatst. In verschillende landelijke kranten werd er aandacht aan besteed.

Bronnen:
Pieter Starreveld 1911-1989 (Den Haag, 2022, pp. 63 en 142)
Het Parool, 5 december 1950
Het Rotterdamsch Parool, 6 december 1950
Het Parool, 18 mei 1953
Het Vrije Volk, 19 mei 1953

Het Vrije Volk, 28 juli 1978
Algemeen Dagblad, 5 februari 1979

→  PIETER STARREVELD