Vredesduif

Beeldhouwer: Pieter Starreveld
Materiaal: natuursteen
Sint Lambertuskerk, Markt 4, Buren, rechts van de toren, boven het raam van de consistoriekamer
Onthuld in 1954


__________

.


De gevelsteen met aan de onderzijde een duif in vlucht met een palmtak in de snavel bevindt zich aan de buitenzijde van de Sint Lambertuskerk, boven het raam van de consistoriekamer. De gevelsteen is ontworpen en geplaatst ter gelegenheid van de voltooiing van restauratiewerkzaamheden in de periode 1949-1954 aan de kap van de noordbeuk van de Sint Lambertuskerk, de westbeuk en de consistoriekamer.
De restauratiewerkzaamheden in de periode 1949-1954 zijn begonnen onder leiding van ir. Albert Boeken (Amsterdam, 1 maart 1891 – 4 mei 1951) en zijn na zijn overlijden overgenomen door Ernst Hendrik Weber (1918-1983). Volgens De Beaufort en Van den Berg (De Betuwe, 1986) heeft Weber de gevelsteen ontworpen en heeft Pieter Starreveld de duif ontworpen en vervaardigd. Het archief van de Hervormde Gemeente Buren bevat een map, getiteld Onwerp (sic) van een gevelsteen voor de consistoriekamer door beeldhouwer Pieter Starreveld, met tekeningen, 1954.
De gevelsteen bestaat uit twee delen. Op het grote deel staat een vierregelig vers, geschreven door mr. Roelof Marinus Frederik Houwink (1899-1987):

BUREN BINNEN WAL EN POORT
DOE UW BLIJDSCHAP VEILIG DUREN
GIJ VERNEEMT HIER ‘T HEILIG WOORD
DAT MAAKT GOD EN MENS TOT BUREN

en de zin:

EN HET WOORD IS VLEES GEWORDEN EN HEEFT ONDER ONS GEWOOND

ontleend aan het Evangelie van Johannes (Johannes 1:14).

De aanduiding ANNO DOMINI MCMLIV: het jaar 1954 AD (het jaar waarin de gevelsteen is geplaatst).

Bronnen:
– Archief Hervormde Gemeente Buren

De Betuwe (R.F.P. de Beaufort, Herma M. van den Berg, 1986)

  PIETER STARREVELD