Oorlogsmonument

Beeldhouwer: Pieter Starreveld
Materiaal: zandsteen
Kerkplein, Hoorn, aan een muur van de Grote Kerk

Onthuld op 26 april 1947


__________


Met dit oorlogsmonument worden vijf gijzelaars herdacht die op 4 januari 1945 door de Duitsers werden gefusilleerd, naar aanleiding van de liquidatie door Hoornse verzetsmensen, eind december 1944 van George Herlee, een Nederlandse SS Rottenführer die in de Kop van Noord-Holland fanatiek jacht maakte op illegalen en onderduikers. Het oorlogsmonument staat op de plek waar de liquidatie plaatsvond.
Het door Pieter Starreveld ontworpen oorlogsmonument is het oudste Hoornse oorlogsmonument. Het initiatief tot het ontwerpen ervan lag bij dominee Friedrich Wilhelm Boers, die tijdens de dankdienst op de avond van zondag 6 mei 1945 een collecte hiervoor afkondigde. Om tot een ontwerp te komen, werd een comité gevormd waarin veel mensen uit het verzet zaten. Dominee Boers was voorzitter.
Aanvankelijk had Pieter Starreveld een steen ontworpen met daarop een geheel naakte mansfiguur. Dit viel niet in goede aarde. Het tweede ontwerp toonde een mansfiguur met draperie die, zo staat in de notulen van de vergadering van het comité op 18 februari 1946, symbolisch aangeeft hoe de mens bij de dood zich als het ware losmaakt van het stoffelijke.
Op 26 april 1947 is het oorlogsmonument onthuld door de echtgenote en de dochter van één van de gefusilleerden.
De oorspronkelijke gedenksteen met namen is later vervangen door de huidige gedenksteen.

Bronnen:
https://www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten/zoeken/66/hoorn-monument-bij-de-grote-kerk
https://www.dominees.nl/search.php?srt=g&id=11614
https://www.oudhoorn.nl/actualiteit.php?id=01249

  PIETER STARREVELD

DE ACTIE “ADOPTEER EEN MONUMENT”

In het kader van het educatieve project “Adopteer een monument” biedt het Nationaal Comité 4 en 5 mei scholen in het primair en voortgezet onderwijs de mogelijkheid een oorlogsmonument te adopteren. Aan de hand van lesmateriaal en gesprekken met mensen in de omgeving van het monument ontdekken de leerlingen wat zich in de oorlog heeft afgespeeld in het gebied waarin het monument staat. Zij leren ook wie en waarom wij in Nederland herdenken op 4 mei en wat wij vieren op 5 mei. Zij kunnen zelf een herdenkingsdienst organiseren.
In het schooljaar 2020-2021 is “Oorlogsmonument” geadopteerd door een zekere mw. Roele. In het schooljaar 2022-2023 is “Oorlogsmomnument” geadopteerd door de Roald Dahlschool en door het secretariaat van het Comité 40-45 Hoorn.