Maria

Beeldhouwer: René van Seumeren
Materiaal: natuursteen
Dr. Bosschool, Nolenslaan 33, Utrecht
Onthuld in 1970


__________

.


“Maria” is in 1970 geplaatst tegen een gevel van de toenmalige Mariaschool, een Rooms-katholieke school voor lager onderwijs, gevestigd aan de Nolensstraat in Utrecht. In 1979 is de straatnaam Nolensstraat gewijzigd in Nolenslaan. In latere jaren werd in dit schoolgebouw de openbare basisschool De Tandem gevestigd. Tegenwoordig is hier de Dr. Bosschool gevestigd, eveneens een openbare  basisschool.
Met “Maria” heeft René van Seumeren naar mijn mening het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria uitgebeeld. Volgens dit dogma, afgekondigd door paus Pius IX op 8 december 1854, is Maria, de moeder van Jezus, zonder erfzonde geboren.
Maria zit op een boomstronk. Het kind op haar schoot beeldt Jezus uit, kijkend kijkt naar een opengeslagen boek in de rechterhand van Maria. Dit boek kan een uitbeelding zijn van de Bijbel. Met haar rechtervoet vertrapt Maria een slang die om de boomstronk is gekronkeld. Aan de boomstronk hangt een vrucht. De boomstronk, de slang en de vrucht verwijzen naar de ontstaansgeschiedenis  van de erfzonde, beschreven in Genesis 3. De slang symboliseert de erfzonde. Het vertrappen van de slang door Maria verwijst naar het dogma dat zij zonder erfzonde geboren is.

Bronnen:
Flevoland erfgoed
kerknet.be

wikipedia

  RENÉ VAN SEUMEREN