Zorg voor het gezin

Beeldhouwer: René van Seumeren
Materiaal: kalksteen
Voormalig Concordia-gebouw, Oudenoord 330, Utrecht
Onthuld in november 1954


voormalig Concordia-gebouw, Oudenoord 330, Utrecht

__________

logo Concordia, ca. 1980


De beeldengroep “Zorg voor het gezin” is in mei 1954 geplaatst op het nieuwe Concordia-gebouw aan de Oudenoord in Utrecht. De beeldengroep moest tot uiting brengen dat de katholieke levensverzekeringsmaatschappij Concordia haar polishouders beschermde zoals goede katholieke ouders hun kinderen beschermden. Het Concordia-gebouw is in november 1954 in gebruik genomen.
In de 1980-er jaren voerde Concordia een logo, geïnspireerd op “Zorg voor het gezin”.

Bron: 
De Utrechtse Internet-Courant, 23 november 2017

  RENÉ VAN SEUMEREN