Slak

Beeldhouwer: Theo van de Vathorst
Materiaal: brons
Rotonde 9, Amersfoort-Vathorst (sinds 1 april 2011)
Onthuld in 1973 voor het kantoor van AKZO aan de Stationsstraat in Amersfoort


.


.“Slak” is in 1973 geplaatst voor het kantoor van AKZO aan de Stationsstraat 15 in Amersfoort. Wegens de bouw van een nieuw kantoorpand, het Friesland Campina kantoor, werd “Slak” in opslag genomen.
Op 1 april 2011 werd “Slak” herplaatst op rotonde 9 in Vathorst. Hierbij waren ruim 100 leerlingen van basisschool Dok 12 aanwezig en een afgevaardigde van het Spoorwegpensioenfonds. Voorafgaand aan de onthulling werd in cultuur-verzamelgebouw ICOON een kleine expositie geopend van onder andere geboetseerde slakken van leerlingen van Dok 12, eerdere studies van Theo van de Vathorst en een amoureuze ontmoeting tussen twee slakken in brons van de Amersfoortse beeldhouwer en bronsgieter Frank van Ede.

“SLAK” OP FACEBOOK
Sinds 24 oktober 2017 heeft “Slak” een eigen Facebookpagina. Op de foto’s die in de loop der jaren van “Slak” zijn gemaakt, is onder andere te zien dat het beeld met enige regelmaat wordt versierd, bijvoorbeeld ter gelegenheid van Kerstmis.
Het versieren van een beeld komt vaker voor, bijvoorbeeld bij Trijn van Leemput in Utrecht bij het begin van het carnaval (Utrecht heet in carnavalstijd Leemput; Trijn van Leemput is de beschermvrouwe van de Carnavals Federatie Utrecht).
In de reeks van beelden die van tijd tot tijd worden versierd, neemt “Slak” een aparte plaats in. Al jarenlang namelijk worden op de toppen van de voelsprieten gebreide mutsjes geplaatst. Voor zover bekend is dit voor het eerst gebeurd in 2014, drie jaar na plaatsing op rotonde 9.
De motieven van de mutsjes lopen sterk uiteen: reggae-kleuren, kerstmutsjes, oranje mutsjes ter gelegenheid van het EK voetbal en oogjes. Op een enkel geval na zijn de makers van de mutsjes onbekend.
Uit de Facebookpagina blijkt duidelijk dat jong en oud in Amersfoort-Vathorst erg gecharmeerd zijn van de mutsjes. Tot hun ergernis en verdriet en dat van de beheerder van de Facebookpagina worden ze met enige regelmaat door “een oude man” verwijderd. De beheerder van de Facebookpagina, die zegt niet de maker van de mutsjes te zijn, schrijft dat ze niet verwijderd mogen worden omdat ze bedoeld zijn als een verrijking van het kunstwerk, een verrijking van de wijk Vathorst en als een mooi tegengeluid aan alle narigheid waarmee wij dagelijks omringd worden op onze wereld.

gebreide mutsjes op de voelsprieten

Bronnen:
adoc.tips
Facebook: de slak van Vathorst
vanderkrogt.net

  THEO VAN DE VATHORST