Dulcinea’s voor de monnik

Beeldhouwer: Tine van de Weyer
Materiaal: brons, amethist, bergkristal, rose kwarts
Retentievijver Benedictijnenstraat, Arnhem
Onthuld in 2003


Dulcinea's voor de monnik

__________

.


In de wijk Nieuw-Monnikenhuizen wordt het hemelwater niet via het riool afgevoerd maar stroomt het via brede, zichtbare goten naar een retentievijver vanwaaruit het hemelwater vertraagd wordt afgevoerd. In de straten van Nieuw-Monnikenhuizen zijn de goten waardoor het hemelwater stroomt, een dynamisch element.
De gemeente Arnhem, de opdrachtgever, wilde dat in Nieuw-Monnikenhuizen een kunstwerk zou worden geplaatst dat een directe relatie moest hebben met het afwateringssysteem of met de retentievijver. Aan de noordzijde van de vijver waren er in de wand twee openingen. Naast elk van deze openingen is een vlonder geplaatst met daarop het beeld van een Naïade met uitgestrekte armen. Van tijd tot tijd stroomt water uit hun handen, niet simultaan maar afwisselend, op onregelmatige tijden, een herhaling van de onregelmatige stroming van het in de goten afgevoerde hemelwater. Ook enige tijd na regenval geven de Naïade-beelden nog water.
Het kleed van de Naïade-beelden is golvend en weelderig en is op een aantal plaatsen bedekt met flonkerende stenen zoals amethist, bergkristal en rose kwarts.
Met het oog op de opdracht en de vijver heeft Tine van de Weyer gekozen voor het vervaardigen van Naïade-beelden.(1) Naïaden (Griekse mythologie) zijn waternimfen, hoeders van bronnen, fonteinen, meren, moerassen en rivieren. Met het stromen van water uit hun handen heeft zij willen uitbeelden dat water een oerelement is en een bron van leven en dat water dynamisch en transparant is, aspecten die zij ook terugziet in de toegepaste architectuur in Nieuw-Monnikenhuizen, waarin futurisme en herwaardering van de natuur elkaar vinden in bijvoorbeeld daken met beplanting en de manier waarop het hemelwater wordt afgevoerd.
De Naïade-beelden hebben de naam “Dulcinea” gekregen als verwijzing naar het woord “monnik” in de wijknaam Nieuw-Monnikenhuizen. Dulcinea is de denkbeeldige geliefde van Don Quichot, de hoofdpersoon in de roman El ingenioso hidalgo Don Quixote de la Mancha (Miguel de Cervantes, 1547-1616). In het Spaans is Dulcinea niet alleen een persoonsnaam maar ook een zelfstandig naamwoord, dat “zoet” betekent. In de zin van “zoet” geeft de beeldennaam “Dulcinea” het lieflijke en zoete karakter van de Naïaden weer.

Noot
(1) In 1999 is in de stadsgracht van Oudewater de beeldengroep Naïaden van Tine van de Weyer geplaatst. De beelden die deel uitmaken van deze beeldengroep, zijn andere beelden dan de “Dulcinea’s”.

Bron:
– Tine van de Weyer – portfolio

Met dank aan:
Tine van de Weyer

  TINE VAN DE WEYER