De baggeraar

Beeldhouwer: Ton Sondaar-Dobbelmann
Materiaal: brons
Plantsoen Voorstraat, Nederhorst den Berg, tegenover de OLV ten Hemelvaartkerk
Onthuld op 4 oktober 1980


__________

.


“De baggeraar” is, blijkens een plaquette op de sokkel, vervaardigd ter gelegenheid van de beëindiging in 1980 van de in 1936 begonnen zandwinning in de Spiegelpolder en later ook de Blijkpolder, beide nabij Nederhorst den Berg.
“De baggeraar”, een geschenk van de Ballast Nedam groep, is volgens een andere plaquette op de sokkel op 4 oktober 1980 onthuld door een zekere J. van Veenendaal.

  TON SONDAAR-DOBBELMANN