Moments Contained

Beeldhouwer: Thomas J Price
Materiaal: brons
Stationsplein, Rotterdam
Onthuld op 2 juni 2023


__________

.


“Moments Contained” (2022) is een van de beelden waarmee Thomas J Price alledaagse mensen uitbeeldt in alledaagse kleding, zonder franje. Deze beelden torenen met hun hoogte van meer dan drie meter boven de toeschouwers uit. Ze staan niet op sokkels, zoals standbeelden die in voorbije eeuwen zijn ontworpen van personen van aanzien, maar op straatniveau, tussen de mensen. Met dit ontwerp, deze grootte en deze plaatsing wil Price de toeschouwers aan het denken zetten over hoe de openbare ruimte waarin beelden staan, wordt gebruikt en hoopt hij gesprekken in gang te zetten over bijvoorbeeld emoties en gedeelde waarden.
Voor “Moments Contained” heeft niemand model gestaan. Thomas J Price heeft een fictieve persoon uitgebeeld.
Op de editie-2022 van Art Basel is “Moments Contained” aangekocht door de Stichting Droom en Daad, een filantropische stichting Rotterdam op wereldniveau toonaangevend wil laten zijn op het gebied van kunst en cultuur. In 2023 heeft de stichting het beeld aan de stad Rotterdam geschonken. De schenking heeft plaatsgevonden in het kader van de Internationale Vrouwendag en is wat betreft de Stichting Droom en Daad een krachtig statement rond de positie van vrouwen. Het beeld markeert het beginpunt van een kunstroute langs veertien beelden van internationaal gerenommeerde kunstenaars die via het beeldenterras aan de Westersingel naar Rotterdam-Zuid voert.
Op 2 juni 2023 is “Moments Contained” onder een geweldige belangstelling onthuld in aanwezigheid van Achmed Aboutaleb (Beni Sidel, 29 augustus 1961), burgemeester van Rotterdam, Willem Meint Jans (Wim) Pijbes (Veendam, 9 oktober 1961), directeur van de Stichting Droom en Daad, Thomas J Price en Gunay Uslu (Haarlem, 25 oktober 1972), staatssecretaris voor cultuur en media. De onthullingshandeling bestond uit het neerhalen van de blauwe doek waaronder het beeld schuilging. Dit werd gedaan door aanwezige kinderen. Er was ook een dansact.
“Moments Contained” heeft in de pers en op social media veel reacties opgeroepen, zowel positieve reacties van mensen die zich in het beeld op een of andere wijze herkenden als negatieve, soms racistisch getinte reacties. De polemiek en de gemoederen waarmee dit gepaard ging, liepen hoog op.
“Moments Contained” staat voor de duur van vijf jaar op het Stationsplein. Aan het einde van deze periode zal worden bezien wat er verder met het beeld gebeurt.

Bronnen en verdere informatie:
https://dekunstbode.nl
https://fadmagazine.com

https://www.rijnmond.nl
https://www.sculptureinternationalrotterdam.nl

  THOMAS J PRICE