Johan van Oldenbarnevelt

Beeldhouwer: Ton Mooy
Materialen reliëf: Bentheimer zandsteen; kruk: brons; plaquette gedicht: koper
Singer Laren, Oude Drift 1, Laren
Onthuld op 12 september 2015, kademuur Zuidsingel, Amersfoort


.


In 2019 zou het 400 jaar geleden zijn dat Johan van Oldenbarnevelt, landsadvocaat en raadspensionaris, geboren in Amersfoort, in Den Haag werd onthoofd. De Stichting Open Oog gaf Ton Mooy opdracht een reliëf te ontwerpen.
Ton Mooy heeft een kunstwerk ontworpen dat uit drie delen bestaat: een koperen plaat, een bronzen kruk en een reliëf. In de koperen plaat is het gedicht gegraveerd dat Joost van den Vondel (Keulen, 17 november 1587 – Amsterdam, 5 februari 1679) naar aanleiding van de onthoofding van Johan van Oldenbarnevelt heeft gemaakt.(1) Het reliëf beeldt Johan van Oldenbarnevelt uit met achter hem de beul die op het punt staat hem te onthoofden. De kruk in het midden is een bronzen replica van de kruk van Johan van Oldenbarnevelt, die deel uitmaakt van de collectie van het Flehite museum in Amersfoort.
Het kunstwerk is geplaatst op de kademuur van de Zuidsingel, nabij de Bollenburg, waar Johan van Oldenbarnevelt zijn jeugd heeft doorgebracht.

Noot
(1)
De oorspronkelijke titel van het gedicht luidt: Het Stockske van Joan van Oldenbarnevelt, Vader des Vaderlants (zie: De werken van Vondel, deel 8, 1656-1660). De schrijfwijze “Oldenbarneveldt” op de koperen plaat is niet juist.

Bron:
https://www.tonmooy.nl/index.php?subject=johan_van_oldenbarnevelt

TON MOOY

Johan van Oldenbarnevelt (Amersfoort, 14 september 1547 – Den Haag, 13 mei 1619) was tijdens de Tachtigjarige Oorlog landsadvocaat en raadspensionaris van de Staten van Holland. Op 29 augustus 1618 werd hij samen met een aantal medestanders gearresteerd op verdenking van hoogverraad. Op 12 mei 1619 werd hij ter dood veroordeeld. Een dag later, op 13 mei 1619 werd hij onthoofd.