COLOFON


OVER DE BEHEERDER/EIGENAAR

De website KIJKEN NAAR BEELDEN – fotoreportages over sculpturen en murals in Nederland en over de grens is eigendom van en wordt beheerd door T.W.M. (Theo) van Berkel (1956). In zijn vrije tijd fotografeert hij boerderijen, kunstwerken, landschappen en molens.
Tenzij anders vermeld, zijn de foto’s op deze website gemaakt door T.W.M. van Berkel en is hij de auteur van de artikelen en bijschriften.

COPYRIGHT
Zonder voorafgaande toestemming van T.W.M. van Berkel, beheerder/eigenaar, mag niets van de op KIJKEN NAAR BEELDEN in Nederland – fotoreportages over sculpturen en murals in Nederland en over de grens gepubliceerde gegevens in welke vorm of manier dan ook worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt.
Via e-mail kunt u een verzoek om toestemming indienen.

CONTACT
Deze website heeft geen contactformulier. Via
 e-mail kunt u uw vragen en opmerkingen insturen.

PRIVACYBELEID

 • Cookies
  KIJKEN NAAR BEELDEN – fotoreportages over sculpturen en murals in Nederland en over de grens is gemaakt met WordPress. De beheerder/eigenaar van KIJKEN NAAR BEELDEN in Nederland en over de grens heeft geen invloed op of toegang tot de data die WordPress over uw bezoek verzamelt. Het beleid van WordPress aangaande cookies en privacy vindt u op https://automattic.com/cookies.
 • E-mail
  Uw e-mail adres wordt niet aan derden doorgegeven.
 • Verwijzingen naar externe websites
  Op sommige pagina’s van KIJKEN NAAR BEELDEN – fotoreportages over sculpturen en murals in Nederland en over de grens staan links naar externe websites of video’s van externe websites. Externe websites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies plaatsen, tracking van derde partijen insluiten en uw interactie monitoren.
  De beheerder/eigenaar van KIJKEN NAAR BEELDEN – fotoreportages over sculpturen en murals in Nederland en over de grens heeft geen invloed op of toegang tot de data die externe websites over u verzamelen, hun cookies, tracking of monitoring van uw interactie.
  De beheerder/eigenaar van KIJKEN NAAR BEELDEN – fotoreportages over sculpturen en murals in Nederland en over de grens is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe websites.

GERAADPLEEGDE BRONNEN
Bij het schrijven van de artikelen en bijschriften zijn de volgende bronnen geraadpleegd/onderzocht:

 • Literatuur
  • Griekse mythen en sagen (Gustav Schwab, Houten, 2009 [1994], ebook)
  • Het kerkelijk jaar – christelijke feestdagen vroeger en nu (Karl-Heinrich Bieritz, Amsterdam, 1995)
  • Mythos I: Mythen (Stephen Fry, Amsterdam, 2018, ebook)
  • Mythos II: Helden – De grote avonturen uit de Griekse mythologie (Stephen Fry, Amsterdam, 2019, ebook)
  • biografieën, catalogi, verzamelwerken enz.
 • Varia
  • correspondentie met kunstenaars en musea

DANKWOORD
Mijn oprechte dank aan alle personen, bedrijven en instanties die informatie hebben gegeven over kunstwerken, toestemming hebben gegeven foto’s ervan te maken en die foto’s en ander materiaal ter beschikking hebben gesteld.

TWM van Berkel
auteur, fotograaf en beheerder/eigenaar