Tango

Beeldhouwer: Eric Claus
Materiaal: brons
Beeldenpark De Havixhorst, Schiphorsterweg 34-36, De Schiphorst
Vervaardigd in 2004


__________

.


“Tango” is oorspronkelijk vervaardigd in 2002. In dat jaar is een exemplaar ervan onthuld in Achterveld. Het hier gefotografeerde exemplaar dateert uit 2004 en is in bruikleen gegeven door de Stichting Het Drents Landschap.

Zie ook:
Eric Claus: “Tango” (Achterveld)

ERIC CLAUS
Beeldenpark De Havixhorst (De Schiphorst)