Tango

Naamvariant: “Dansend paar”
Beeldhouwer: Eric Claus
Materiaal: brons

De Oude Bieb, Walter van Amersfoortstraat 52, Achterveld
Onthuld in 2002


__________

__________

.


“De Oude Bieb” fungeerde ten tijde van de plaatsing in 2002 van “Tango” als openbare bibliotheek. Ernaast waren ook een kleuterschool en een peuterspeelzaal gevestigd. Na de verhuizing van de openbare bibliotheek naar elders in Achterveld stond het gebouw enkele jaren leeg. Sinds 2019 fungeert het gebouw als multicultureel centrum vanwaaruit jongeren, ouderen en anderen ondersteund worden. Ook worden er in het gebouw kleine appartementen verhuurd.

Eén van de organisaties die gehuisvest is in De Oude Bieb is de vereniging DAVA (Door Achterveld Voor Achterveld). DAVA is een vrijwilligersorganisatie die als doel heeft ervoor te zorgen dat (kwetsbare) mensen met plezier in Achterveld kunnen blijven wonen en participeren in de samenleving. DAVA brengt hulpverleners en hulpvragers tot elkaar. De vereniging heeft geen winstoogmerk.
Het beeld “Tango” maakt deel uit van het algemene logo van DAVA. Naar de mening van DAVA symboliseert het beeld, dat zij op hun website “Dansend paar” noemen, een goede samenwerking, vereist bij zowel het dansen van de tango als bij de activiteiten van DAVA. Verder weerspiegelt “Tango” een A, de beginletter van Achterveld. Om deze redenen heeft DAVA “Tango” verwerkt in haar algemene logo (bron: https://doorachterveld.nl).

Zie ook:
Eric Claus: “Tango” (De Schiphorst, Beeldenpark De Havixhorst)

  ERIC CLAUS