Informatie Beeldentuin Park Randenbroek

Heiligenbergerweg, Amersfoort
Doorlopend geopend

Toegang: gratis


In het kader van herinrichting van Park Randenbroek en het beekdal ontstond in 2011 het idee om de moestuin, midden in het park, in te richten als beeldentuin. De moestuin ligt voor het woonhuis/atelier waarin Pieter Starreveld van 1953 tot aan zijn overlijden in 1989 heeft gewoond en gewerkt. Tegenwoordig woont en werkt hier beeldhouwer Ton Mooy (Amersfoort, 1948).
In 2015 was de herinrichting van de moestuin voltooid. Op 25 november 2016 werden de eerste beelden geplaatst: De baadster (Pieter Starreveld), in 1959 geplaatst bij het Sportfondsenbad in Amersfoort, en Jeugd vrede bescherming levenskracht (Pieter Starreveld), in 1958 geplaatst bij de Nederlandse Seintoestellen Fabriek in Hilversum en in 2015 overgebracht naar het gemeentelijk depot in Amersfoort. Beide beelden werden onthuld door Bertien Houwing, wethouder Cultuur en Evenementenbeleid in Amersfoort, en Sybrand Starreveld, de jongste zoon van Pieter Starreveld.
In de jaren erna zijn in de beeldentuin nog meer beelden en beeldengroepen geplaatst, waaronder De jonge Van Oldenbarnevelt (Ingrid Mol). Verder staan er beelden van Nicolaas Dings (“Onomatopee”), David van de Kop (“Eos”) en Felix van der Linden (“Twee paarden”) en binnen afzienbare tijd van Michiel Jansen (“We All Shine On”).

Bronenn
Algemeen Dagblad, 23 september 2016
De Stentor, 12 februari 2023

  Beeldentuin Park Randenbroek (Amersfoort)