Jacobus de Meerdere

Beeldhouwer: Eric Claus
Materiaal: brons
Oude Kerk, Grotestraat 58, Ede
Onthuld in 1994

“Jacobus de Meerdere” maakt deel uit van de beeldengroep Twaalf apostelen


__________

.


Jacobus was een van de twaalf apostelen van Jezus. Hij was een broer van de apostel Johannes; beiden werden aangeduid met de naam “de zonen van Zebedeus”. De naam “de Meerdere” (de oudere) dient om hem te onderscheiden van de apostel Jacobus de Mindere.
Volgens Handelingen 12:2 is Jacobus de Meerdere door Herodes Agrippa met het zwaard gedood. De lege ruimte in “Jacobus de Meerdere” toont geen zwaard maar de contouren van een schelp van de Grote Mantel, die later de Sint-Jacobsschelp is genoemd en symbool is van de pelgrimsroute naar Santiago de Compostela, waar Jacobus de Meerdere volgens de legende begraven ligt.

  Eric Claus: “Twaalf apostelen” (Ede)
  ERIC CLAUS

Apostelen (Matteüs 10:1-8): een groep van twaalf leerlingen van Jezus die door Hem werden uitgezonden om aan het Joodse volk de boodschap te brengen dat het Rijk der Hemelen nabij was. Jezus had de apostelen de macht gegeven zieken te genezen, kwade geesten uit te drijven en overledenen tot leven te wekken.