Jacobus de Mindere

Beeldhouwer: Eric Claus
Materiaal: brons
Oude Kerk, Grotestraat 58, Ede
Onthuld in 1994

“Jacobus de Mindere” maakt deel uit van de beeldengroep Twaalf apostelen


__________

.


Jacobus de Mindere was een van de twaalf apostelen van Jezus. Hij was de zoon van Alfeüs. De naam “de Mindere” (“de jongere”) dient om hem te onderscheiden van de apostel Jacobus de Meerdere.
De lege ruimte in “Jacobus de Mindere” toont de contouren van een vollersstok (een soort knuppel). Volgens de legende werd hij, nadat hij in Jeruzalem van de Tempel was gegooid, doodgeknuppeld.

  Eric Claus: “Twaalf apostelen” (Ede)
  ERIC CLAUS

Apostelen (Matteüs 10:1-8): een groep van twaalf leerlingen van Jezus die door Hem werden uitgezonden om aan het Joodse volk de boodschap te brengen dat het Rijk der Hemelen nabij was. Jezus had de apostelen de macht gegeven zieken te genezen, kwade geesten uit te drijven en overledenen tot leven te wekken.