Philippus

Beeldhouwer: Eric Claus
Materiaal: brons
Oude Kerk, Grotestraat 58, Ede
Onthuld in 1994

“Philippus” maakt deel uit van de beeldengroep Twaalf apostelen


__________

.


Philippus is een van de twaalf apostelen van Jezus.
De lege ruimte in “Thomas” toont de contouren van een T-vormig kruis. Volgens de legende is hij in Frygië gekruisigd.

  Eric Claus: “Twaalf apostelen” (Ede)
  ERIC CLAUS

Apostelen (Matteüs 10:1-8): een groep van twaalf leerlingen van Jezus die door Hem werden uitgezonden om aan het Joodse volk de boodschap te brengen dat het Rijk der Hemelen nabij was. Jezus had de apostelen de macht gegeven zieken te genezen, kwade geesten uit te drijven en overledenen tot leven te wekken.