De phoenix

Beeldhouwer: Ineke van Dijk
Materiaal: brons

Abusievelijk aangeduid met de naam “De aalscholver”
Houtmansplantsoen, Gouda
Onthuld in 1998


__________

__________

__________

ansichtkaart (1900-er jaren), rechts het Monument Van Bergen IJzendoorn, met in het bassin het oorspronkelijke phoenixbeeld


“De phoenix” (abusievelijk aangeduid met de naam “De aalscholver”) maakt deel uit van het Monument Van Bergen IJzendoorn, een fontein, ontworpen ter nagedachtenis aan mr. Albertus Adrianus van Bergen IJzendoorn, van 1864 tot aan zijn overlijden in 1895 burgemeester van Gouda. Onder zijn burgemeesterschap maakte Gouda een periode van economische bloei door waarvoor de basis was gelegd door zijn vader, Nicolaas IJzendoorn, die van 1850 tot 1864 burgemeester was van Gouda.
Het Monument Van Bergen IJzendoorn is onthuld op 30 augustus 1898.  Een koperen phoenix fungeerde als waterspuwer. Op zeker moment is dit beeld verdwenen. Eind 1990-er jaren vervaardigde Ineke van Dijk een nieuwe, bronzen versie ervan. Ook deze versie fungeert als waterspuwer.
In 2012 zijn onder de naam Twee aalscholvers twee replica’s van “De phoenix” geplaatst in het Van Bergen IJzendoornpark in Gouda. Deze replica’s zijn vervaardigd door Marrianne Waalwijk.

Zie ook:
– Marrianne Waalwijk: “Twee aalscholvers” (Gouda)

  INEKE VAN DIJK

Phoenix (Griekse mythologie): een vogel die in staat is steeds opnieuw herboren te worden uit zijn eigen as.