Het blauw menneke

Beeldhouwers: JeanMarianne Bremers
Materiaal: brons
Steenstraat 59, Boxmeer
Onthuld op 1 juni 2013

“Het blauw menneke” maakt deel uit van de serie Vaart-beelden


__________

__________

informatiebord “Het blauw menneke”


“Het blauw menneke” is op 1 juni 2013 onthuld op het Wilhelminaplein in Boxmeer. Later dat jaar werd het beeld geplaatst aan de Steenstraat langs de route van de Boxmeerse Vaart.
Op het vaandeldoek staat het Christusmonogram IHS (Iesus Hominum Salvator = Jezus de Redder van de mensen), met door de dwarsbalk van de letter H een kruis. Dit monogram is het embleem van de rooms-katholieke religieuze orde Societas Jesu, de Jezuïetenorde.
Een van de kinderen in Boxmeer heeft model gestaan voor “Het blauw menneke”.

 JeanMarianne Bremers: “Vaart-beelden” (Boxmeer)
  JEANMARIANNE BREMERS