Vaart-beelden

Beeldhouwers: JeanMarianne Bremers
Materiaal: brons
Diverse straten in Boxmeer
Onthuld in
2013 en 2014


INFORMATIE
De “Vaart-beelden”, zes in getal, beelden deelnemers aan de Boxmeerse Vaart uit, de Heilig Bloedprocessie die ieder jaar plaatsvindt in Boxmeer op de tweede zondag  na Pinksteren, ter herdenking van het Mirakel van het Heilig Bloed in Boxmeer.
In de Boxmeerse Vaart lopen kinderen en volwassenen mee in 40 groepen, elk met hun eigen religieuze of traditionele betekenis. Enkele van de groepen kinderen zijn de blauwmennekes, de bloemendraagsters, de bruidjes, de edelknapen, de engelen, de misdienaars, de palmwuifsters, de roodmennekes en de wierookzwaaiers. Eén van de groepen volwassenen is de groep van het Heilig Bloedsgilde.
De “Vaart-beelden” staan langs of in de nabijheid van de huidige route van de Boxmeerse Vaart. Ze zijn vervaardigd op initiatief van een ondernemer in Boxmeer, die een Vaartmeester is (Vaartmeesters: organisatoren van de Boxmeerse Vaart).
Op 1 juni 2013 zijn op het Wilhelminaplein in Boxmeer vier “Vaart-beelden” onthuld: “De edelknaap”, “De engel”, “Het blauw menneke” en “Het bruidje”. In 2014 zijn deze beelden samen met “De wierookzwaaier” geplaatst langs de huidige route van de Boxmeerse Vaart. “De gildebroeder” is in 2014 aan de Oude Markt geplaatst, nabij een oude route van de Boxmeerse Vaart.
“De edelknaap”, “De engel”, “De wierookzwaaier”, “Het blauw menneke” en “Het bruidje” beelden kinderen uit die aan de Boxmeerse Vaart deelnemen. Voor het vervaardigen ervan hebben Boxmeerse kinderen model gestaan, gekleed in de kleding die tijdens de Boxmeerse Vaart wordt gedragen. Voor “De gildebroeder” heeft gildekeizer Geert Janssen model gestaan.

DE VOLGORDE VAN DE “VAART-BEELDEN”
De St. Petrusbasiliek is het vertrekpunt van de Boxmeerse Vaart. Daarvandaan voert de  Vaartroute rechtsom door de Steenstraat, de Veerstraat, Het Zand (waar zich een rustaltaar bevindt), de Van Sasse van Ysseltstraat en de Steenstraat, om te eindigen in de St. Petrusbasiliek.
De volgorde waarin de “Vaart-beelden” langs de Vaartroute zijn geplaatst, gerekend vanaf de St. Petrusbasiliek:

1. Het blauw menneke (Steenstraat 59, langs de Vaartroute)
2. Het bruidje (Weijerplein / De Raetsingel, nabij de Vaartroute)
3. De edelknaap (Veerstraat / Van Coothstraat, langs de Vaartroute)
4. De wierookzwaaier (Het Zand, ingang klooster Julie Postel, langs de Vaartroute)
5. De engel (Het Zand, voor het rustaltaar, langs de Vaartroute)
6. De gildebroeder (Kerkepad / Van Coothstraat / Zandpaadje, nabij de Vaartroute)


FOTOGALERIJ “VAART-BEELDEN”

Met dank aan:
mr. W.B.J. Goossens, voorzitter Stichting Comité Boxmeerse Vaart.

Zie ook:
De Boxmeerse Vaart (Heilig Bloedprocessie)

  JEANMARIANNE BREMERS