Olympiade dansers

Beeldhouwer: Jits Bakker
Materiaal: brons
Beeldenpark Jits Bakker, De Holle Bilt 6, De Bilt
Geplaatst in 1999 onder de naam “Olympiad dancers”

Beeldenpark Jits Bakker maakt deel uit van de fietsroute Beelden van Jits Bakker in Het Sticht


__________

.


De naam “Olympiade dansers” dateert uit november 2018. Tot die tijd droeg deze beeldengroep de naam “Olympiad dancers”.

→  Beeldenpark Jits Bakker (De Bilt)
  JITS BAKKER

DE BEELDENGROEP “THREE OLYMPIAD DANCERS”
Aan het einde van de 1980-er jaren is op het terrein van de Utrechtse vestiging van NV energieproduktiebedrijf UNA (Utrecht, Noord-Holland, Amsterdam) aan de Keulsekade de beeldengroep “Three Olympiad Dancers” geplaatst, bestaande uit drie danseressen. De beeldengroep, waarmee de beeldengroep “Olympiad dancers” in het beeldenpark overeenkomsten vertoont, was destijds door de UNA aangekocht. Een foto ervan is gepubliceerd op p.110 van Jits Bakker 35 jaar beeldend kunstenaar (Frans Duister, Eindhoven, 1995).
In 2000 kocht het Amerikaanse energiebedrijf Reliant de UNA op. In 2003 werden de Nederlandse energiecentrales van Reliant, waaronder de energiecentrale in Utrecht, overgenomen door Nuon Power Generation BV.
“Three Olympiad Dancers” stond oorspronkelijk bij een waterpartij in de tuin van UNA. Later is de beeldengroep verplaatst naar het voorterrein.
In mei 2009 was “Three Olympiad Dancers” nog aanwezig op het terrein van Nuon Power Generation BV (bron: brief Jits Bakker aan Nuon NV dd. 15 mei 2009, Stichting Jits Bakker Collectie). Na het vertrek van Nuon later in 2009 vestigde Bol.com zich in het voormalige hoofdkantoor van Nuon, om in 2014 te verhuizen naar industriegebied Papendorp in Utrecht.
“Three Olympiad Dancers” is niet meer aanwezig op het terrein aan de Keulsekade. Of de beeldengroep nog intact is en waar zij zich bevindt, is niet bekend.