Europa en de stier

Beeldhouwer: Jits Bakker
Materiaal: brons
Rotonde Hesssenweg / Looydijk, De Bilt
Onthuld op 16 november 1996

“Europa en de stier” maakt deel uit van de fietsroute Beelden van Jits Bakker in het Sticht“Europa en de stier” is een bronzen uitvoering van het uit carrara marmer vervaardigde beeld “Europa”.
In 1996 werd op het kruispunt Hessenweg/Looydijk een rotonde aangelegd. Het bestuur van de winkeliersvereniging Hessenweg/Looydijk in de personen van Jan Klok en penningmeester Jan Nanning, wilde de rotonde sieren met een kunstwerk, vervaardigd door een Bilts kunstenaar. Zij kozen voor een beeld, vervaardigd door Jits Bakker, woonachtig en werkzaam in De Bilt. Met de plaatsing ervan wilde de winkeliersvereniging bijdragen aan de bekendheid van Jits Bakker bij de inwoners van De Bilt.
Op 16 november 1996, bij het in gebruik nemen van de rotonde, werd “Europa en de stier” onthuld door J. van Eijken, erelid van de winkeliersvereniging Hessenweg/Looydijk.
De afspraak was dat “Europa en de stier” blijvend geplaatst zou zijn. De winkeliersvereniging sloot een huurovereenkomst met Jits Bakker en betaalde jaarlijks een laag huurbedrag.

In 2013 zegde het inmiddels vernieuwde bestuur van de winkeliersvereniging de huurovereenkomst op. Het bestuur was van mening dat de gemeente De Bilt de huur voor rekening moest nemen. De gemeente De Bilt weigerde dit te doen maar gaf wel aan dat “Europa en de stier” wat haar betreft op de rotonde mocht blijven staan. In de zomer van 2021 werd bekend dat Jan Klok in de afgelopen jaren een rondgang had gemaakt bij middenstanders in De Bilt met als doel de jaarlijkse huur te bekostigen. Dit lijkt te zijn gelukt.(1)
De winkeliersvereniging, die inmiddels de naam “Ondernemersvereniging Hessenweg/Looydijk” draagt, gaf in het najaar van 2021 bij monde van Hans Visser, haar voorzitter, te kennen gegeven dat het (kleine) budget van de ondernemersvereniging besteed wordt aan het aantrekkelijk maken van het winkelgebied door onder andere de plaatsing van plantenbakken en de aanschaf van feestverlichting. Volgens Visser had de gemeente De Bilt met het verzoek om in haar hoedanigheid van eigenaresse van de rotonde de huurkosten voor rekening te nemen, niets gedaan. Wat Visser betreft kan “Europa en de stier” op de rotonde blijven staan maar zal de ondernemersvereniging de huurkosten niet voor rekening nemen.(2)

Op 9 mei 2014, Europadag, werd “Europa en de stier” door leden van de Biltse afdeling van GroenLinks in een groene vlag gehuld. In hun communiqué waarschuwden zij voor de roof van Europa door markt- en muntfanaten ten koste van mens en milieu, en riep de kiesgerechtigden in De Bilt op om, als zij mens en milieu in Europa een warm hart toedroegen, bij de Europese parlementsverkiezingen op 22 mei 2014 op GroenLinks te stemmen.

Noot
(1) Biltsche Courant, 24 augustus 2021

(2) De Vierklank, 1 september 2021

Zie ook:
Jits Bakker: “Europa” (De Bilt, Beeldenpark Jits Bakker)
Jits Bakker: “Europa” (Oosterbeek)

  JITS BAKKER

Europa (Griekse mythologie): prinses die door de oppergod Zeus, die de gedaante van een witte stier had aangenomen, werd ontvoerd.