Herinneringen

Beeldhouwer: Jits Bakker
Materiaal: brons
Rand parkeerplaats Hoofdstraat / Traay, Driebergen-Rijsenburg (jaar van plaatsing: onbekend)
Onthuld op 4 oktober 1986 onder de naam “De twee stoel-oudjes” bij de Rabobank aan de Traay in Driebergen-Rijsenburg, daarna tweemaal verplaatst


__________

.


“Herinneringen” is aangekocht door de gemeente Driebergen-Rijsenburg als sluitstuk van de herinrichting van de Traay. Het besluit tot aankoop werd genomen in de raadsvergadering van 19 december 1985
“Herinneringen” is onthuld op 4 oktober 1986, 15.00 uur, door wethouder P.A.C. Brandsma (Openbare Werken) aan het begin van de Traay, vóór de Rabobank, onder de naam “De twee stoel-oudjes” (Stichtse Courant, 50e jaargang, 1986, nr. 39).
Jits Bakker heeft niet alleen het beeld vervaardigd, maar ook de sokkel.
De vrouwenfiguur van “Herinneringen” dateert uit op zijn laatst 1980 en maakt ook deel uit van de door Jits Bakker vervaardigde beeldengroepen “Herinnering” in Utrecht en “Herinneringen” in Boerdonk.
In 1999 is aan een afgietsel van “Herinneringen” het beeld van een zittende man toegevoegd. Deze beeldengroep is geplaatst in Beeldenpark Jits Bakker onder de naam “Drie stoeloudjes” en draagt sinds november 2018 de naam “Herinneringen”.

Op de pagina van vanderkrogt.net staan foto’s, gemaakt in 2011. “Herinneringen” stond toen op het terras van restaurant De Reiziger, Traay 1-1a, Driebergen.

JITS BAKKER OVER “HERINNERINGEN” (Stichtse Courant, 50e jaargang, 1986, nr. 41): 
Het zijn twee oudjes die gezellig zitten en met elkaar communiceren. Het is een gezellig beeldje. Naar ik hoop zullen de mensen het iets fraais vinden.

Zie ook:
Jits Bakker: “Herinnering” (Utrecht)
Jits Bakker: “Herinneringen” (Boerdonk)
Jits Bakker: “Herinneringen” (De Bilt, Beeldenpark Jits Bakker)
Jits Bakker: “Herinneringen” (Vlaardingen)

  JITS BAKKER

DE ACTIE “WARM AANGEKLEED”

“Herinneringen” is een van de 50 beelden en beeldengroepen in Nederland waarbij GroenLinks op 16 januari 2010 de actie “Warm aangekleed” heeft gevoerd. Het doel van de actie was het vragen van aandacht voor het isoleren van huurwoningen. De partij is van mening dat huurders niet in de kou mogen staan.
De actievoerders kleedden de beelden en beeldengroepen aan met een muts en een warme sjaal in de kleuren van GroenLinks en plaatsten er actieborden bij.
Op 10 februari 2010 voerde GroenLinks deze actie in de gemeente Lingewaard, op 1 maart 2014 in Den Helder en op 6 maart 2015 in Friesland.
Op 7 februari 2014 (7 februari: “Warme truiendag”) voerden leden van de afdeling Zoetermeer van GroenLinks actie bij een aantal beelden in het Stadshart, die zij van een muts en een warme sjaal voorzagen in de kleuren van GroenLinks. Met deze actie vroegen zij aandacht voor het belang van het zo min mogelijk uitstoten van broeikasgassen door bijvoorbeeld het verlagen van de temperatuur van de centrale verwarming.