Herinneringen

Beeldhouwer: Jits Bakker
Materiaal: brons
Beeldenpark Jits Bakker, De Holle Bilt 6, De Bilt
Geplaatst in 1999 onder de naam “Drie stoeloudjes”

Beeldenpark Jits Bakker maakt deel uit van de fietsroute Beelden van Jits Bakker in Het Sticht


__________

.


Deze beeldengroep is in 1999 onder de naam “Drie stoeloudjes” in het Beeldenpark Jits Bakker geplaatst en draagt sinds november 2018 de naam “Herinneringen”. De figuren van de vrouw en de lezende man zijn een afgietsel van de in 1986 in Driebergen-Rijsenburg onder de naam “De twee stoel-oudjes” geplaatste beeldengroep “Herinneringen”.
De vrouwenfiguur maakt ook deel uit van de door Jits Bakker vervaardigde beeldengroepen “Herinnering” in Utrecht en “Herinneringen” in Boerdonk.

JITS BAKKER OVER “HERINNERINGEN” (Stichtse Courant, 50e jaargang, 1986, nr. 41): 
Het zijn twee oudjes die gezellig zitten en met elkaar communiceren. Het is een gezellig beeldje. Naar ik hoop zullen de mensen het iets fraais vinden.

Zie ook:
Jits Bakker: “Herinnering” (Utrecht)
Jits Bakker: “Herinneringen” (Boerdonk)
Jits Bakker: “Herinneringen” (Driebergen-Rijsenburg)
Jits Bakker: “Herinneringen” (Vlaardingen)

→  Beeldenpark Jits Bakker (De Bilt)
  JITS BAKKER