De diacones

Beeldhouwer: Jits Bakker
Materiaal: brons
Diakonessenhuis, wachtruimte Raad van Bestuur, Bosboomstraat 1, Utrecht
Onthuld op 10 juni 1994


.


Volgens de plaquette op de sokkel van “De diacones” is het beeld aangeboden door het personeel ter gelegenheid van de opening van de eerste fase nieuwbouw op 16 januari 1992. Deze opening moet een officieuze opening zijn geweest. Mogelijk is het beeld toen geplaatst in de nieuwe entreehal. Dit kan worden afgeleid uit een foto die F. van den Ham, fotograaf in het Diakonessenhuis, tussen juni en december 1993 heeft gemaakt
Volgens Het Utrechts Archief is “De diacones” op 10 juni 1994, voorafgaand aan de officiële opening van de eerste fase nieuwbouw door H.M. koningin Beatrix, in aanwezigheid van Jits Bakker onthuld door drs. P.A. Gille, algemeen directeur van het Diakonessenhuis, en mevrouw J. Kamphuis-ter Voort. Mevrouw Kamphuis was in 1991 werkzaam als coördinator automatiseringsprojecten in het Diakonessenhuis.

In vroeger tijden kregen medewerkers die 40 jaar in dienst waren, een kleinere uitvoering van het beeld.

Zie ook:
Jits Bakker: “Diaconessen” (Arnhem)

  JITS BAKKER

Diakonessen: ongehuwde protestantse weduwen of ongehuwde vrouwen die vanuit christelijke naastenliefde zieken verplegen en verzorgen. De ziekenhuizen waarin zij werken, worden Diakonessenhuizen genoemd.