Diaconessen

Beeldhouwer: Jits Bakker
Materiaal: brons
Rijnstate ziekenhuis, Atrium, Wagnerlaan 55, Arnhem
Onthuld op 20 maart 2009


__________

.


Iedere twee maanden biedt het Rijnstate ziekenhuis een beeldend kunstenaar de mogelijkheid zijn/haar werk te exposeren. In 2009 viel de eer te beurt aan Jits Bakker in de vorm van een expositie van een aantal van zijn schilderijen. Deze expositie liep van 20 maart tot 13 mei 2009. Bij de start van de expositie is “Diaconessen” onthuld en na afloop in bruikleen gegeven aan het Rijnstate ziekenhuis.
“Diaconessen” is een verwijzing naar het Hervormd Diaconessenziekenhuis, dat in 1988 een samenwerking aanging met het Malberg ziekenhuis. Hieruit ontstond het Rijnstate ziekenhuis.

Zie ook:
Jits Bakker: “De diacones” (Utrecht)

  JITS BAKKER

Diakonessen: ongehuwde protestantse weduwen of ongehuwde vrouwen die vanuit christelijke naastenliefde zieken verplegen en verzorgen. De ziekenhuizen waarin zij werken, worden Diakonessenhuizen genoemd.