Mr. P.J. Troelstra

Beeldhouwer: Joop Hekman
Materiaal: steen
Goeman Borgesiuslaan, Utrecht
Onthuld op 1 juni 1955


.


“Mr. P.J. Troelstra” is vervaardigd in opdracht van het Comité Gedenkteken P.J. Troelstra, ter gelegenheid van het 25e sterftejaar van Troelstra in 1955 en is in dat jaar op 1 juni onthuld. Troelstra heeft enige jaren in Utrecht gewoond en een belangrijke rol gespeeld in de gemeentepolitiek.

Bron:
https://studenttheses.uu.nl

Zie ook:
replica’s van Joop Hekmans “Mr. P.J. Troelstra” (Utrecht)

→  JOOP HEKMAN

Pieter Jelles Troelstra (1860-1930): Nederlands advocaat, journalist en politicus. In 1900 heeft hij samen met anderen de SDAP (Sociaal Democratische Arbeiderspartij) opgericht. Op 9 februari 1946 gingen de de SDAP, de Christelijk-Democratische Unie en de Vrijzinnig Democratische Bond, op in de PvdA (Partij van de Arbeid).