drie replica’s van “Mr. P.J. Troelstra”

Vervaardigd in opdracht van de Staatslieden Art Community
Replica’s van Mr. P.J. Troelstra (Joop Hekman, Utrecht, 1955)
Draaiweg / Goeman Borgesiuslaan, Utrecht en rotonde Talmalaan / Willem Dreeslaan / Samuel van Houtenstraat, Utrecht
Jaren van plaatsing: onbekend


Draaiweg / Goeman Borgesiuslaan, Utrecht

__________

twee replica’s van “mr. P.J. Troelstra”, Troelstralaan 79-89, Utrecht

rotonde Talmalaan / Willem Dreeslaan / Samuel van Houtenstraat, Utrecht


Het plaatsen van replica’s van Hekmans Mr. P.J. Troelstra was een initiatief van  de Staatslieden Art Community.
De twee replica’s op de rotonde Talmalaan / Willem Dreeslaan / Samuel van Houtenstraat hingen oorspronkelijk aan de gevel van de flat Troelstralaan 79-89 in Utrecht. Geplaatst op de rotonde, hebben ze in de loop der jaren verschillende kleurstellingen gehad. Ze zijn vervaardigd door Paul Balk.

Zie ook:
Joop Hekman: “Mr. P.J. Troelstra” (Utrecht)

→  JOOP HEKMAN

Pieter Jelles Troelstra (1860-1930): Nederlands advocaat, journalist en politicus. In 1900 heeft hij samen met anderen de SDAP (Sociaal Democratische Arbeiderspartij) opgericht. Op 9 februari 1946 gingen de de SDAP, de Christelijk-Democratische Unie en de Vrijzinnig Democratische Bond, op in de PvdA (Partij van de Arbeid).