Zittende figuur

Naamvariant: “Zittende vrouwetorso”
Beeldhouwer: Willy Blees
Materiaal: brons

Maliebaan, Utrecht, ter hoogte van nr. 6
Vervaardigd in 1981, onthuld in 1982

“Zittende figuur” maakt deel uit van de Beeldenroute Maliebaan (Utrecht)


__________

.


Langs de Maliebaan in Utrecht zijn in de periode 1982-1994 op initiatief van de Utrechtse Gemeentelijke Adviescommissie voor Beeldende Kunsten beelden geplaatst, ontworpen door vrouwelijke beeldend kunstenaars waaronder Willy Blees. Hiermee wilde de Gemeentelijke Adviescommissie een eerbetoon brengen aan de vrouwelijke beeldend kunstenaars in Nederland, die in die jaren ondergewaardeerd waren.
“Zittende figuur” is in 1982 onder de naam “Zittende vrouwetorso” langs de Maliebaan geplaatst. Het beeld was een van de eerste vier beelden die geplaatst werden.
Op de website over kunst in de openbare ruimte van de gemeente Utrecht is de benaming “Zittend figuur” als naam gehanteerd.(1) Bij het beeld staat een informatiebordje met de tekst: Zittend figuur – Willy Blees – 1981. Op de sokkel van het beeld is op een bordje de naam “Zittende figuur” vermeld, de naam van Willy Blees en het jaar 1981, het jaar waarin het beeld is vervaardigd.
In de toelichting op de webpagina van de gemeente Utrecht staat de naam “Zittende vrouwetorso”:

‘Zittende Vrouwetorso’ op de Maliebaan is een van haar laatste werkstukken. Zij boetseerde deze in gips. Daarna werd het beeld in brons gegoten. Het betreft hier een zittende vrouwelijke figuur die zover geabstraheerd is dat alleen de essentiële vormen overblijven. Dit levert een monumentaal beeld op.(1)

Op oude foto’s van het beeld is te zien dat op de sokkel een bordje was bevestigd met de vermelding: Willy Blees – Zittende vrouwetorso – 1982. Dat bordje is niet meer aanwezig.
Het beeld van Willy Blees dat tegenwoordig in park Vechtzoom in Utrecht staat en oorspronkelijk bij winkelcentrum Berberhof in Utrecht was geplaatst, draagt de naam Zittende vrouwentorso. Willy Blees heeft dit beeld ontworpen in 1975. Het is mogelijk dat bij het beeld aan de Maliebaan de naam “Zittende vrouwentorso” is vervangen door de naam “Zittende figuur”, om verwarring met het beeld in park Vechtzoom te voorkomen. Als dat zo is, rijst de vraag waarom niet gekozen is voor de naam “Zittende vrouwenfiguur”, een naam die voortvloeit uit de toelichting op de webpagina van de gemeente Utrecht.

Noot
(1) www.kunstinopenbareruimte-utrecht.nl
. Op 22 september 1988 is Willy Blees overleden,

  WILLY BLEES
  Beeldenroute Maliebaan (Utrecht)