Basilicadeur

Naamvarianten: “Het koningshuis van David”, “Pausdeuren”
Beeldhouwer: Appie Drielsma
Materiaal: brons

Achterzijde Sint Servaas Basiliek, Keizer Karelplein 3, Maastricht, Noordoostportaal
Onthud op 3 mei 1990


achterzijde Sint Servaas Basiliek: l: Servaasdeur (Piet Killaars); r: “Basilicadeur” (Appie Drielsma)

__________

__________

.


De Sint Servaas Basiliek, een romaanse kruiskerk, is gebouwd tussen 1000 en 1200 AD. In 1985 werd de kerk verheven tot Basilica Minor. Van 1981 tot 1993 vond een ingrijpende restauratie plaats. Tijdens deze restauratie werd in 1990 in het Zuidoostportaal de Servaasdeur geplaatst, ontworpen door Piet Killaars en bestaande uit twee bronzen deuren en een bronzen timpaan. In het Noordoostportaal werd in dat jaar de Basilicadeur geplaatst, ontworpen door Appie Drielsma en eveneens bestaande uit twee bronzen deuren en een timpaan.
Op zondagen en kerkelijke hoogtijdagen zijn de Servaasdeur en de Basilicadeur geopend.
In vroeger tijden waren rond de deuropeningen portalen aangebracht ter bescherming tegen de wind. Bij de restauratie in de 1980-er jaren zijn deze portalen niet gereconstrueerd.

De Servaasdeur en de Basilicadeur zijn een geschenk van de kasteleins van het Vrijthof in Maastricht. Het ontwerp en de uitvoering van de Servaasdeur en de Basilicadeur kostten (exclusief kosten van inhanging) bijna f 500.000,-. Van de opbrengst van het Preuvenemint (eet- en drinkfestijn) dat in 1989 in Maastricht werd gehouden, kwam ruim f 300.000,- ten goede aan ontwerp en uitvoering van de Servaasdeur en de Basilicadeur.

In 1989 kreeg Appie Drielsma de opdracht toegangsdeuren te ontwerpen voor de Sint Servaas Basiliek. Ontwerp en uitvoering vergden ruim een jaar.
Op het timpaan en de deuren heeft Appie Drielsma in reliëf een groot aantal teksten aangebracht, waaronder de tekst van Psalm 122 in de vertaling van Jitschak Dasberg, en twee pilaren vanaf de onderzijde van de deuren tot in het timpaan, mogelijk Joachin en Boaz symboliserend, de twee Joodse tempelpilaren.
Op het timpaan heeft Appie Drielsma in reliëf het embleem van het Pausschap aangebracht.
Op de binnenzijde van de deuren en het timpaan heeft Appie Drielsma geen reliëfs aangebracht.

Bronnen:
Limburgs Dagblad, 18 april 1990
NRC Handelsblad, 2 mei 1990
https://www.crescas.nl
http://www.katholiek.org/pausschap.php#embleem
http://www.tastplattegrondmaastricht.nl/sint-servatius-basiliek.php
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Servaasbasiliek_(Maastricht)

Zie ook:
Piet Killaars: “Servaasdeur” (Maastricht, Sint Servaas Basiliek)

→  APPIE DRIELSMA