Aarde

Beeldhouwer: Else Ringnalda
Materiaal: beeld: brons; boog en standaard: staal

Oude Lochemseweg / Exelseweg, Exel

Onthuld in 1998


__________

__________

__________

.


In 1991 heeft Else Ringnalda “Luna” ontworpen, een beeld van een vrouwfiguur die de maan draagt. In dat jaar heeft zij ook “Helios” ontworpen, een beeld van een mansfiguur die de zon draagt.(1)
“Aarde”, ontworpen in 1993, ligt in het verlengde van “Luna” en “Helios”. Het beeld toont een vrouwfiguur op een boog op hoge palen. De boog beeldt de aarde uit. De vrouwfiguur balanceert op de aarde, zij is ermee in evenwicht.(2)
In 1998 is een exemplaar van “Aarde” in Exel geplaatst, aan het kruispunt van de Oude Lochemseweg en de Exelseweg. Volgens een van de omwonenden was het beeld aangekocht ter gelegenheid van de voltooiing van herinrichtingswerkzaamheden aan wegen in Exel.
Kleine uitvoeringen van het vrouwenbeeld van “Aarde” zijn op schommels tentoongesteld geweest in Hoeve Rijlaarsdam Galerie & Beeldentuin (Nieuwkoop) en Beeldentuin Mariënheem.

“HOMO LUDENS”-BEELDEN
“Aarde” is een van de “Homo ludens”-beelden die Else Ringnalda in de loop der jaren heeft ontworpen. De ontstaansgeschiedenis van de “Homo ludens”-beelden gaat terug tot de tijd waarin Else Ringnalda in een krantenartikel las dat een man blijvend hersenletsel had opgelopen toen hij door een groep jongeren in elkaar was geslagen. De jongeren hadden de man voor hun plezier afgetuigd, ze waren niet op roof uit. Dit deed bij haar de vraag rijzen in wat voor samenleving wij leven, gevolgd door de vraag hoe een ideale samenleving eruit zou kunnen zien.(3)
De ideale samenleving zoals Else Ringnalda zich die voorstelt, wordt gevormd door de “Homo ludens” (vert.: de spelende mens), mensen die respectvol omgaan met elkaar en met de natuur. Het zijn zelfbewuste mensen, die van jongs af aan hun passie en talenten ontdekken en zich inspannen hun doelen te bereiken. Ze zijn ervan doordrongen dat ze gelijkwaardig aan elkaar zijn, ongeacht verschillen in afkomst, religie of sekse, en weten dat hun onderlinge verschillen bijdragen aan het verder ontwikkelen van de cultuur en de samenleving.(4)
De “Homo ludens”-beelden tonen mensen in hun natuurlijke staat. Zij kunnen zijn wie zij willen zijn. Hun werk ervaren zij als spel. De kracht en kwetsbaarheid die de “Homo ludens”-beelden tonen, zijn geen mannelijke of vrouwelijke eigenschappen maar menselijke eigenschappen.(5)
Op exposities zijn de “Homo ludens”-beelden op uiteenlopende wijzen te zien: op sokkels, in het gras, op een voetplaat, op schommels of op waterleliebladeren in het gras, een vijver of een waterpartij.
De in brons uitgevoerde “Homo ludens”-beelden zijn driedimensionaal. Tijdens de solo-expositie “Brons in de natuur” die van 8 mei t/m 10 juli 2016 in het Von Gimborn Arboretum in Doorn werd gehouden en waar toen Ode aan de boom werd onthuld, waren ook tweedimensionale uitvoeringen van “Homo ludens”-beelden tentoongesteld: de “Yoga-class”-beelden, uitgevoerd in cortenstaal.(6)

Noten
(1) Zie: Else Ringnalda – Beelden en Bronnen | Sculptures and Sources (Vianen, 2009), p.30 en 31. Luna naam van de Romeins-mythologische maangodin. Helios: naam van de Grieks-mythologische zonnegod.
(2) Mededeling van Else Ringnalda. Op p. 33 in Else Ringnalda – Beelden en Bronnen | Sculptures and Sources (Vianen, 2009) staat een foto van de vrouwfiguur van “Aarde”.
(3)
Else Ringnalda – Beelden en Bronnen | Sculptures and Sources (Vianen, 2009, p.54).
(4)
Else Ringnalda – Beelden en Bronnen | Sculptures and Sources (Vianen, 2009, p.56). Het begrip “Homo ludens” is geïntroduceerd door Johan Huizinga (antropoloog, cultuurfilosoof en historicus, Groningen, 7 december 1872 – De Steeg, 1 februari 1945) in zijn boek Homo ludens – proeve eener bepaling van het spel-element der cultuur (Amsterdam, 1938). Huizinga stelt dat de mens door de eeuwen heen ten diepste een spelende mens (Homo ludens) is geweest; aan de basis van (de ontwikkeling) van cultuur ligt spel in de breedste zin van het woord ten grondslag. In de periode 1956/1974 ontwierp Constant (Constant Anton Nieuwenhuys, auteur, beeldend kunstenaar en muzikant (Amsterdam, 21 juli 1920 – Utrecht, 1 augustus 2005), geïnspireerd door Homo Ludens, New Babylon: een reeks maquettes waarin de Homo ludens in alle vrijheid zou kunnen leven.
(5)
Else Ringnalda – Beelden en Bronnen | Sculptures and Sources (Vianen, 2009, p.56); mededelingen van Else Ringnalda.
(6) https://www.bomenmuseum.nl/uw-bezoek/fotoalbums/opening-beeldententoonstelling-else-ringnalda/

Zie ook:
Else Ringnalda: “Schommels” (Beeldentuin Mariënheem)
Else Ringnalda: “Schommels” (Hoeve Rijlaarsdam, Nieuwkoop)

  ELSE RINGNALDA