Matriarch (L)

Beeldhouwer: Else Ringnalda
Materiaal: brons

Expositie “Beeldentuin Het Zwarte Gat 2023”, Zwartegatseweg 7, Oostvoorne


vijver met “Matriarch” (L), Summertime (L), Summertime (M) en Seneca (L)

.


“Matriarch (L)” is een van de “Homo ludens”-beelden die Else Ringnalda in de loop der jaren heeft ontworpen. Het beeld is geplaatst op een daartoe ontworpen waterlelieblad waarop Else Ringnalda met pigment en steengruis nerven heeft getekend.(1)
Tijdens de expositie in Beeldentuin Het Zwarte Gat was “Matriarch” in de vijver van de beeldentuin geplaatst.

DE INSPIRATIE VOOR “MATRIARCH”
Else Ringnalda heeft “Matriarch” ontworpen na het zien van een in ca. 1100-1200 AD uit hout vervaardigd beeld van de Chinese god Guanyin (Kwanyin), die mensen redt die in nood verkeren. Guanyin was zittend op een rots uitgebeeld, mediterend, met opgetrokken knie, waarop zijn rechterarm rust. In deze houding zou hij zijn gezien terwijl hij mediteerde over de spiegeling van de maan in het water. Vanaf de tiende eeuw werd de opvatting heersend dat Guanyin geen god was maar een godin. Dit gegeven heeft Else Ringnalda geïntrigeerd.(2)

“HOMO LUDENS”-BEELDEN
De ontstaansgeschiedenis van de “Homo ludens”-beelden gaat terug tot de tijd waarin Else Ringnalda in een krantenartikel las dat een man blijvend hersenletsel had opgelopen toen hij door een groep jongeren in elkaar was geslagen. De jongeren hadden de man voor hun plezier afgetuigd, ze waren niet op roof uit. Dit deed bij haar de vraag rijzen in wat voor samenleving wij leven, gevolgd door de vraag hoe een ideale samenleving eruit zou kunnen zien.(3)
De ideale samenleving zoals Else Ringnalda zich die voorstelt, wordt gevormd door de “Homo ludens” (vert.: de spelende mens), mensen die respectvol omgaan met elkaar en met de natuur. Het zijn zelfbewuste mensen, die van jongs af aan hun passie en talenten ontdekken en zich inspannen hun doelen te bereiken. Ze zijn ervan doordrongen dat ze gelijkwaardig aan elkaar zijn, ongeacht verschillen in afkomst, religie of sekse, en weten dat hun onderlinge verschillen bijdragen aan het verder ontwikkelen van de cultuur en de samenleving.(4)
De “Homo ludens”-beelden tonen mensen in hun natuurlijke staat. Zij kunnen zijn wie zij willen zijn. Hun werk ervaren zij als spel. De kracht en kwetsbaarheid die de “Homo ludens”-beelden tonen, zijn geen mannelijke of vrouwelijke eigenschappen maar menselijke eigenschappen.(5)
Op exposities zijn de “Homo ludens”-beelden op uiteenlopende wijzen te zien: op sokkels, in het gras, op een voetplaat, op schommels of op waterleliebladeren in het gras, een vijver of een waterpartij.
De in brons uitgevoerde “Homo ludens”-beelden zijn driedimensionaal. Tijdens de solo-expositie “Brons in de natuur” die van 8 mei t/m 10 juli 2016 in het Von Gimborn Arboretum in Doorn werd gehouden en waar toen Ode aan de boom werd onthuld, waren ook tweedimensionale uitvoeringen van “Homo ludens”-beelden tentoongesteld: de “Yoga-class”-beelden, uitgevoerd in cortenstaal.(6)

“THEATER OP WATER”

Tijdens de expositie in Beeldentuin Het Zwarte Gat was “Matriarch” in de vijver geplaatst. Het waterlelieblad was verankerd in de vijverbodem. De wind en de stroming van het water zorgden ervoor dat het beeld om haar as kon draaien en in verschillende richtingen kon drijven. De toeschouwer zag zo steeds een andere kant van het beeld.
Als er meerdere beelden van Else Ringnalda op deze manier in een vijver of waterpartij zijn geplaatst, wekken zij door hun drijvende en draaiende bewegingen de indruk een toneelspel op te voeren, waarbij er verschillende scenes ontstaan. Else Ringnalda noemt dit: “Theater op water”; de “Homo-ludens”-beelden zijn de acteurs in de ideale samenleving die zij zich voorstelt en spelen hun spel op het water.(7)
De video hiernaast waarop “Theater op water” is te zien, is gemaakt tijdens de expositie 35 jaar Kunst in Kasteeltuinen Arcen (Arcen, 2023).

Noten
(1) Op http://www.beverseklok.be en Een wandeling langs kunstwerken in Beveren is vermeld dat de waterleliebladeren waarop de kunstwerken stonden die in 2016 in Beveren werden geëxposeerd, van meranti hout waren gemaakt. Op https://www.galerie-heidefeld.de is over de waterleliebladeren vermeld dat ze van polyester zijn gemaakt.
(2) Else Ringnalda – Theater op het water (Sya van ‘t Vlie). Zie ook: https://nl.wikipedia.org/wiki/Guanyin.
(3) Else Ringnalda – Beelden en Bronnen | Sculptures and Sources (Vianen, 2009, p.54).
(4) Else Ringnalda – Beelden en Bronnen | Sculptures and Sources (Vianen, 2009, p.56). Het begrip “Homo ludens” is geïntroduceerd door Johan Huizinga (antropoloog, cultuurfilosoof en historicus, Groningen, 7 december 1872 – De Steeg, 1 februari 1945) in zijn boek Homo ludens – proeve eener bepaling van het spel-element der cultuur (Amsterdam, 1938). Huizinga stelt dat de mens door de eeuwen heen ten diepste een spelende mens (Homo ludens) is geweest; aan de basis van (de ontwikkeling) van cultuur ligt spel in de breedste zin van het woord ten grondslag. In de periode 1956/1974 ontwierp Constant (Constant Anton Nieuwenhuys, auteur, beeldend kunstenaar en muzikant (Amsterdam, 21 juli 1920 – Utrecht, 1 augustus 2005), geïnspireerd door Homo Ludens, New Babylon: een reeks maquettes waarin de Homo ludens in alle vrijheid zou kunnen leven.
(5) Else Ringnalda – Beelden en Bronnen | Sculptures and Sources (Vianen, 2009, p.56); mededelingen van Else Ringnalda.
(6) https://www.bomenmuseum.nl/uw-bezoek/fotoalbums/opening-beeldententoonstelling-else-ringnalda/
(7) Else Ringnalda – Beelden en Bronnen | Sculptures and Sources (Vianen, 2009, p.65).

Zie ook:
Else Ringnalda: “Matriarch” (L) (Hoeve Rijlaarsdam, Nieuwkoop, 2022)
Else Ringnalda: “Matriarch” (L) (Kasteeltuinen Arcen, 2023)

  Expositie “Beeldentuin Het Zwarte Gat 2023
  ELSE RINGNALDA

DE EXPOSITIE “BEELDENTUIN HET ZWARTE GAT 2023

De expositie “Beeldentuin Het Zwarte Gat” is een initiatief van het kunstenaarsechtpaar Bert en Monique Penning. Bert maakt beelden in steen, met name marmer. Monique schildert en body-paint.
“Beeldentuin Het Zwarte Gat” vindt ieder jaar gedurende drie opeenvolgende weekenden plaats. In de editie-2023 is dat in de weekenden van 2 en 3 september, 9 en 10 september en 16 en 17 september. In deze editie zijn kunstwerken te zien van negen hedendaagse beeldend kunstenaars en ook werken van Bert en Monique Penning.
De tuin waarin de expositie wordt gehouden, is een glooiende landschapstuin met een grote variëteit aan planten. Er zijn kleine vennetjes en in het midden van de tuin een vijver. Met een oppervlakte van 5100 m2 is er plaats voor een zestigtal kunstwerken, elk op een plek waar ze het meest tot hun recht komen. Hierdoor is de expositie een open, rustgevende expositie waarin de bezoekers, wandelend door de tuin met al haar pracht, alle ruimte en gelegenheid hebben om de kunstwerken die tentoon zijn gesteld, te bekijken.
Voor het huis worden in de “kleine beeldjes corner” kleine beeldjes tentoongesteld.
Verdere informatie: https://beeldentuin-hetzwartegat.nl