Wilhelminafontein

Ontwerp: J.H. Mulock Houwer
Materiaal: natuursteen
Brink, Deventer
In gebruik genomen op 31 augustus 1898, afgebroken in 1960 en herbouwd in 1985


__________

.


J.H. Mulock Houwer was in de 1890-er jaren de stadsarchitect van Deventer. Hij ontwierp de Deventer waterleiding. De aanleg daarvan was in 1893 voltooid. Als bekroning zou op de Brink een fontein worden geplaatst. Wegens een tekort aan geld ging dat niet door.
Enkele jaren later werd besloten om ter gelegenheid van de inhuldiging in 1898 van koningin Wilhelmina de fontein alsnog te bouwen. De fontein werd op 31 augustus 1898, de datum van de inhuldiging, in werking gesteld. Op de fonteintoren was aan één zijde de tekst WILHELMINA FONTEIN gehakt en aan de andere zijde de tekst GESCHONKEN DOOR GEMEENTE EN BURGERIJ.
De Wilhelminafontein stond midden op de Brink. Rondom de fontein was een plantsoentje aangelegd. Bovenop de fontein was een gietijzeren standbeeld geplaatst, de Deventer Stedenmaagd voorstellend. Dit beeld ontworpen door W.G. van Poorten, was wit van kleur. De uitbeelding van de Deventer Stedenmaagd kan erop wijzen dat de fontein en het beeld niet zijn ontworpen in 1898 maar rond 1893.
De stenen delen van de fontein zijn vervaardigd bij de Stoom-, Steenzagerij en Polijsterij van H.H. Beltman in Deventer. De beeldhouwwerken zijn gegoten bij Firma J.L. Nering Bögel & Comp, een ijzergieterij in Deventer. Uit de geraadpleegde bronnen blijkt niet of de putto’s (kinderfiguurtjes), de leeuwenkoppen en de heremietkreeften op de rand van het bassin door Nering Bögel zijn ontworpen of door Van Poorten.
In 1960 werd de Wilhelminafontein afgebroken wegens herinrichting van de Brink ten behoeve van autoverkeer. In de 1980-er jaren werden voor het autoverkeer andere routes bedacht. Hierdoor kwam er op de Brink weer ruimte voor de Wilhelminafontein. De fontein werd in 1985 herbouwd en opnieuw in gebruik genomen. Als herinnering hieraan is tussen de putti op de kolom de tekst “gesloopt 1960 herbouwd 1985” gehakt.
Op 16 maart 1999 is de Wilhelminafontein opgenomen in het Rijksmonumentenregister.

Sinds 2019 maakt een uit polyresin vervaardigd miniatuurmodel van de Wilhelminafontein deel uit van het assortiment kerstdorp-huisjes van Intratuin.

Bronnen:
https://cocdeventer.nl/2013/05/01-brink-en-wilhelminafontein/
https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/510758
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wilhelminafontein_(Deventer)

https://www.deventer.info/kunst-cultuur/kerken-monumenten/37652-wilhelminafontein/

Zie ook:
W.G. van Poorten: “De Deventer Stedenmaagd” (Deventer)

→  J.H. MULOCK HOUWER

Wilhelmina Helena Pauline Maria, prinses der Nederlanden, prinses van Oranje-Nassau en hertogin van Mecklenburg (Den Haag, 31 augustus 1880 – Apeldoorn, 28 november 1962) was van 23 november 1890 tot 4 september 1948 koningin der Nederlanden (van 23 november 1890, de overlijdensdatum van koning Willem III, haar vader, tot haar achttiende verjaardag in 1898 was koningin Emma, haar moeder, regentes).