Tegelreliëfs

Beeldhouwer: Adriaan van der Plas
Materiaal: keramiektegels
Uitvoering: Russel-Tiglia, Tegelen
Huis van de Arbeid, Oudenoord 340, Utrecht
Onthuld op 4 oktober 1940


Huis van de Arbeid, Oudenoord 340, Utrecht

“De tijd” (linkerzijde Huis van de Arbeid, boven)

“Zorgzaamheid” (linkerzijde Huis van de Arbeid, onder)

“Industrie” (rechterzijde Huis van de Arbeid, boven)

“Vlijt” (rechterzijde Huis van de Arbeid, onder)


Het Huis van de Arbeid is gebouwd in opdracht van het Rooms-Katholiek Werkliedenverbond en is op 4 oktober 1940 ingewijd door mgr. Johannes de Jong, aartsbisschop van Utrecht. In het Huis van de Arbeid waren ook kantoren gevestigd van de Centrale Volksbank, levensverzekeringsmaatschappij Concordia, Herwonnen Levenskracht (katholieke vereniging tot bestrijding van tuberculose) en de Nederlandse Arbeidersbank.
Het tegelreliëf “De tijd” verwijst naar het verzekeringswezen en daarmee naar levensverzekeringsmaatschappij Concordia.
Het tegelreliëf “Zorgzaamheid” verwijst naar de gezondheidszorg, misschien naar Herwonnen Levenskracht.
Het tegelreliëf “Industrie” verwijst misschien naar het Rooms-Katholiek Werkliedenverbond en diverse vakbonden die kantoor hadden in het Huis van de Arbeid.
Het tegelreliëf “Vlijt”, waarop een vrouw is uitgebeeld die geld in een spaarpot laat vallen, verwijst wellicht naar de Centrale Volksbank en de Nederlandse Arbeidersbank.
Boven de hoofdingang van het Huis van de Arbeid bevindt zich het fries De arbeid, vervaardigd door Albert Termote.

Bronnen:
Tegels met diepte aan het Oudenoord (Arjan den Boer, 25 juni 2018)
Wikipedia

  ADRIAAN VAN DER PLAS