De arbeid

Beeldhouwer: Albert Termote
Materiaal: zandsteen
Huis van de Arbeid, boven hoofdingang, Oudenoord 340, Utrecht
Onthuld op 4 oktober 1940


Huis van de Arbeid, Oudenoord 340, Utrecht

.


Het Huis van de Arbeid is gebouwd in opdracht van het Rooms-Katholiek Werkliedenverbond en is op 4 oktober 1940 ingewijd door mgr. Johannes de Jong, aartsbisschop van Utrecht. In het Huis van de Arbeid waren ook kantoren gevestigd van de Centrale Volksbank, levensverzekeringsmaatschappij Concordia, Herwonnen Levenskracht (katholieke vereniging tot bestrijding van tuberculose) en de Nederlandse Arbeidersbank.
Op “De arbeid” is een reeks arbeiders en werklieden uitgebeeld.

Aan de linkerzijde en de rechterzijde van het Huis van de Arbeid bevinden zich vier tegelreliëfs, vervaardigd door Adriaan van der Plas.

Bron: 
Wikipedia

  ALBERT TERMOTE