Liegende Hirsche (kasteel Putbus)

Ontwerp: Christian Daniel Rauch (Berlijn, 1843-1844)
Materiaal: brons
Kasteel Putbus, Alleestrasse 34, Putbus (tot 1950)
Geplaatst in de periode 1844-1854


.


In 1833 heeft prins Wilhelm Malte I (Putbus, 1 augustus 1783 – 26 september 1854) een weiland ten westen van kasteel Putbus als hertenkamp laten inrichten.(1) Op de pijlers aan weerszijden van de poort van het park werd in opdracht van de prins een bronzen gieting geplaatst van de tweede uitvoering van “Liegende Hirsche”.(2) Het jaar van plaatsing is niet bekend. Omdat het een gieting van de tweede uitvoering van “Liegende Hirsche” was en omdat de prins op 26 september 1854 is overleden, wordt in deze fotoreportage de periode 1844-1854 aangehouden als periode waarin de hertenbeelden zijn geplaatst. De in deze paragraaf afgebeelde ansichtkaart, waarop het hertenbeeld met gestrekte voorpoot te zien is, geeft volgens opgave de toestand weer zoals die in 1920 was.

Na de Tweede Wereldoorlog ging het eiland Rügen deel uitmaken van de Deutsche Demokratische Republik. De hertenbeelden zijn in 1955 overgebracht naar Oost-Berlijn.(3) Bijgaande foto, afkomstig uit Erlebtes Rügen (Hans-Joachim Brösel en Fritz Hege, Dresden, 1955) laat de toestand in 1955 zien, toen de beelden nog bij kasteel Putbus stonden. Wat er in Oost-Berlijn met de beelden is gebeurd en waar ze nu zijn, is niet bekend.
Kasteel Putbus is in 1962 op bevel van de Oostduitse regering opgeblazen. De poort en de pijlers aan weerszijden ervan bestaan nog. In 1989 vond de Duitse eenwording plaats. In december 2019 ontstond het idee om kasteel Putbus te herbouwen. De kosten werden begroot op 60 miljoen euro. Van herbouw is het nog niet gekomen.

Noten
(1) www.putbus.de: Das Wildgehege.
(2) Zie: De eerste en tweede uitvoering van “Liegende Hirsche”
(3) Mededeling van H. Gurski, bestuurslid Vereins Residenz- und Rosenstadt Putbus e.V.. In Christian Daniel Rauch – Oeuvrekatalog (Berlijn, 1996, p.406) is vermeld dat de hertenbeelden rond 1960 naar Berlijn werden overgebracht.

Met dank aan:
H. Gurski (bestuurslid Vereins Residenz- und Rosenstadt Putbus e.V.)

  Christian Daniel Rauch: “Liegende Hirsche”
  CHRISTIAN DANIEL RAUCH