EDITH JANZEN

Edith Janzen
Geboren in 1962
Beeldhouwer, medailleur


Beeldenroute “Van Slot tot Centrum”, Zeist (2018-2020)
Beschrijving Beeldenroute Van Slot tot Centrum
Oehoe
Vogelgroep

Kunst aan de Lek Galerie & Beeldentuin, Wijk bij Duurstede (2020)
Beschrijving Kunst aan de Lek Galerie & Beeldentuin
Aalscholver
Grutto
Kerkuil
Koolmezen op tak
Lepelaar
Ransuil
Steenuiltje
Tureluur
Wulp
de serie Fabeldieren
* Ooievaar
* Pad
* Reiger
* Uil
* Zangvogel

Literatuur
Fabeldieren in brons (2011, voorwoord: Karel Gomes)

Website
https://www.edithjanzen.nl

  KUNSTENAARS