Beeldenroute “Van Slot tot Centrum”

Zeist, tussen Slot Zeist en de 1e Hogeweg


DE BEELDENROUTE “VAN SLOT TOT CENTRUM”

De beeldenroute Van Slot tot Centrum is een wandelroute die dateert uit 2015. De wandelroute is uitgezet met het doel om Slot Zeist door middel van een beeldenroute te verbinden met het centrum van Zeist.
De route doet onder andere de binnen- en buitentuin van Slot Zeist aan, de Nassau Odijklaan, het gemeentehuis, Het Rond, het Walkartpark en de 1e Hogeweg.
De collectie beelden en beeldengroepen langs de route wordt iedere twee jaar gedeeltelijk venieuwd. De beelden en beeldengroepen die permanent langs de route staan, maken deel uit van de vaste collectie kunstwerken van de gemeente Zeist. De beeden en beeldengroepen die tijdelijk langs de route staan, zijn door de kunstenaars die ze vervaardigd hebben, in bruikleen gegeven voor de duur van de route.
Bij iedere nieuwe editie van de beeldenroute Van Slot tot Centrum verschijnt een routegids met een plattegrond van de route, foto’s van de beelden en beeldengroepen en informatie over de beelden, de beeldengroepen en de kunstenaars die ze hebben vervaardigd.

Op KIJKEN NAAR BEELDEN zijn fotoreportages gepubliceerd van een aantal beelden en beeldengroepen die permanent deel uitmaken van de beeldenroute Van Slot tot Centrum of die tijdelijk langs de route hebben gestaan.

Blazer met kind [De koraalblazer] (Han van den Bosch, Zusterplein)
Comeniusmonument (Han van den Bosch, Broederplein)
De bewondering van Stendhal (Jacqueline Verhaagen, slotvijver Slot Zeist, permanent)
De stilte (Kieta Nuij, Walkartpark, edities 2018-2020, 2020-2022 en 2022-2024)
Kinderhuis kinderen (Han van den Bosch, Broederplein, permanent)
Le temps s’écoule (Tineke Bot, Walkartpark, permanent)
Man en vrouw (Otto Schouten, Emmaplein, permanent)
Oehoe (Edith Janzen, Walkartpark, editie 2018-2020)
Twee paarden (Jits Bakker, binnentuin Slot Zeist, permanent)
Twee zusters Evangelische Broedergemeente [Het waterwerkje] (Han van den Bosch, Nieuwe Hernhutterbegraafplaats)
Vogelgroep (Edith Janzen, Walkartpark, editie 2018-2020)
Vrouw met draperie (Charles Weddepohl, 1e Dorpsstraat, permanent)

  FIETSEN|WANDELEN