Ruitershofje-plaquette

Beeldhouwer: Frank Letterie
Materiaal: brons
Het Ruitershofje, Berkelsingel, Zutphen
Onthuld op 24 september 1983

“Ruitershofje-plaquette” is in 2006 gestolen.


het Ruitershofje, Berkelsingel, Zutphen

.


Het Ruitershofje is gebouwd in 1897/98 ter vervanging van de negentien armenwoningen van het uit 1571 daterende Ruiters Hofjen.
De “Ruitershofje-plaquette” is vervaardigd ter gelegenheid van de voltooiing in 1980 van een renovatie van het Ruitershofje. In opdracht van het bestuur van de Sint Anthony Groote Broederschap, eigenaar van het Ruitershofje, heeft de dichteres Ida Gerhardt een kwatrijn geschreven waarin het Ruitershofje en de voltooiing van de renovatie ervan tot uiting komt. De tekst van het kwatrijn luidt als volgt:

GEBOUWD IN HET KRONINGSJAAR DER LANDSVORSTIN
HERBOUWD TOEN HAAR KINDSKIND WERD KONINGIN
HANDHAAFT ZICH WAARDIG ZUTPHENS RUITERSHOFJE
TUSSEN DE BERKEL EN HET STADSHART IN

Aan de bovenkant van de plaquette heeft Frank Letterie twee kronen geplaatst met de jaartallen 1898 en 1980. Deze jaartallen verwijzen naar respectievelijk de eerste en tweede regel van het kwatrijn:

1898: bouw van het Ruitershofje; inhuldiging koningin Wilhelmina (eerste kwatrijnregel: “gebouwd in het kroningsjaar der landsvorstin”)
1980: voltooiing van de renovatie van het Ruitershofje; inhuldiging koningin Beatrix (tweede kwatrijnregel: “herbouwd toen haar kindskind werd koningin” [Beatrix is de kleindochter van Wilhelmina])

Aan de onderzijde van de plaquette heeft Frank Letterie het Ruitershofje afgebeeld, zoals het aan de Berkelsingel ligt, met onder de afbeelding van het hofje een afbeelding van de rivier de Berkel.

De “Ruitershofje-plaquette” is op 24 september 1983 onthuld door mr. J.J. de Vries, burgemeester van Zutphen, in aanwezigheid van Ida Gerhardt en het bestuur van de Sint Anthony Groote Broederschap. Twee jaar ervoor, in 1981, is in het Ruitershofje de door Frank Letterie vervaardigde beeldengroep Ruitergroep geplaatst.

In 2006 is de “Ruitershofje-plaquette” gestolen. Van de plaquette ontbreekt ieder spoor. Er is geen vervangend exemplaar vervaardigd.

  FRANK LETTERIE

Ida Gardina Margretha Gerhardt (Gorinchem, 11 mei 1905 – Warnsveld, 15 augustus 1997): Nederlands classica en dichteres. Vanaf 1967 woonde zij in Eefde, nabij Zutphen; in de laatste jaren van haar leven woonde zij in  Warnsveld, eveneens nabij Zutphen.
Ida Gerhardt is voor Zutphen van grote betekenis geweest. Zij heeft geschreven over Zutphen en over de IJssel, die langs Zutphen stroomt. Haar literaire nalatenschap is geschonken aan de gemeente Zutphen.
Op 31 augustus 2018 is op de IJsselkade in Zutphen een bronzen standbeeld van Ida Gerhardt onthuld, vervaardigd in opdracht van de gemeente Zutphen door Herma Schellingerhoudt.