Ruitergroep

Beeldhouwer: Frank Letterie
Materiaal: brons
Het Ruitershofje, Berkelsingel, Zutphen
Onthuld in 1981

“Ruitergroep” is opgenomen in de wandeling Beelden in Zutphen


het Ruitershofje, Berkelsingel, Zutphen

__________

.


De beeldengroep “Ruitergroep” is vervaardigd in opdracht van Sint Anthony Groote Broederschap in Zutphen, de eigenaar van het Ruitershofje, gebouwd in 1897/98 ter vervanging van de negentien armenwoningen van het uit 1571 daterende Ruiters Hofjen.
“Ruitergroep” is tweemaal ten prooi gevallen aan vandalisme. De eerste keer, in 2006, hadden onverlaten de beeldengroep van de sokkel getrokken. De beeldengroep is korte tijd later teruggevonden in het portiek van een flat. De tweede keer dat “Ruitergroep” ontvreemd werd, was rond 24 juli 2009. De beeldengroep is later in brokstukken teruggevonden. Frank Letterie heeft de beeldengroep gedeeltelijk opnieuw gemaakt, latere montage en technische assistentie is gedaan door smederij Oldenhave in Vorden. Op 10 mei 2011 is de beeldengroep teruggeplaatst (bronnen: De Stentor, 30 juli 2009 en 29 maart 2011; correspondentie van de websitebeheerder met Frank Letterie).
In 2006 is ook de door Frank Letterie vervaardigde bronzen Ruitershofje-plaquette (met daarop een kwatrijn van Ida Gerhardt) ontvreemd. Van deze plaquette, die op 24 september 1983 geplaatst is in de toegangspoort van het Ruitershofje, ontbreekt ieder spoor.(1)

Noot
(1)
De Stentor, 30 juli 2009.

  FRANK LETTERIE

Ida Gardina Margretha Gerhardt (Gorinchem, 11 mei 1905 – Warnsveld, 15 augustus 1997): Nederlands classica en dichteres. Vanaf 1967 woonde zij in Eefde, nabij Zutphen; in de laatste jaren van haar leven woonde zij in  Warnsveld, eveneens nabij Zutphen.
Ida Gerhardt is voor Zutphen van grote betekenis geweest. Zij heeft geschreven over Zutphen en over de IJssel, die langs Zutphen stroomt. Haar literaire nalatenschap is geschonken aan de gemeente Zutphen.
Op 31 augustus 2018 is op de IJsselkade in Zutphen een bronzen standbeeld van Ida Gerhardt onthuld, vervaardigd in opdracht van de gemeente Zutphen door Herma Schellingerhoudt.