Drie vrouwen

Beeldhouwer: Jan Meefout
Materiaal: zandsteen
Willem Anrtszkade / Zaagmolenkade, Utrecht (sinds 2017)
Onthuld op 26 oktober 1966 in de patio van wijkpost Kanaleneiland, Marco Pololaan 6-10, Utrecht

“Drie vrouwen” is één van de beelden langs de wandelroute Willem Arntszkade (Utrecht)


.


“Drie vrouwen” was vervaardigd in opdracht van de gemeente Heemskerk. Het is niet duidelijk in welk jaar het is vervaardigd. Wegens tekort aan financiën kon de gemeente Heemskerk het beeld niet aanschaffen. De gemeente Utrecht kocht het beeld aan met het doel het te plaatsen in de nieuwe wijkpost Kanaleneiland aan de Marco Pololaan 6 in Utrecht. Hierin zou een politiebureau worden gevestigd, een Gezondheidscentrum van de GG en GD, een afdeling van de Bescherming Burgerbevolking, het Groene en Oranje-Groene Kruis en de Federatie van kruisverenigingen voor kinderhygiëne. Met de bouw van de wijkpost was in 1964 begonnen. In oktober 1966 was de bouw voltooid. Op 26 oktober 1966 werd de wijkpost geopend door jhr. Constant Johan Adriaan (Coen) de Ranitz (Den Haag, 3 april 1905 – Driebergen-Rijsenburg, 24 februari 1983), burgemeester van Utrecht.
“Drie vrouwen”, de mens in drie levensfasen uitbeeldend, moest uitdrukking geven aan het dienend karakter van de wijkpost Kanaleneiland voor de bewoners van de wijk Kanaleneiland en de omgeving ervan.
Bij de sloop van wijkpost Kanaleneiland ten behoeve van de bouw van een nieuw politiebureau nam de gemeente Utrecht “Drie vrouwen” in opslag.
In 2017 is “Drie vrouwen” herplaatst aan de Willem Arntszkade / Zaagmolenkade in Utrecht op initiatief van Charles Chamboné, die het initiatief van zijn moeder Tini voortzette om verweesde beelden langs de Willem Arntszkade geplaatst te krijgen.

Bron:
Utrechts Nieuwsblad, 26 oktober 1966

  JAN MEEFOUT
  Willem Arntszkade (Utrecht)