Kind met uitgestrekte hand

Beeldhouwer: Kees van der Laan
Materiaal: jongensfiguur: brons; duif: kunststof
Kloosterweg, Harmelen
Onthuld in november 1973

Het kunststof duivenbeeld (2021) vervangt het oorspronkelijke, verdwenen bronzen duivenbeeld

“Kind met uitgestrekte hand” maakt deel uit van de fietsroute Gemeentegrens-monumenten


__________

“Kind met uitgestrekte hand” met kunststof duivenbeeld (2021)


De oorspronkelijke naam van “Kind met uitgestrekte hand” luidde “Jongen met duif in zijn hand”. Het beeld was een geschenk van de Rabobank ter gelegenheid van de opening van een nieuw filiaal van de bank in Harmelen aan de Kloosterweg.
Oorspronkelijk heeft “Kind met uitgestrekte hand” aan de Kalverstraat/Kerkplein gestaan, tegenover de Hervormde Kerk Harmelen. In 2015 is de plaats van “Kind met uitgestrekte hand” ingenomen door het monument ter nagedachtenis aan de in Harmelen geboren verzetsheld Cor van Bemmel (Harmelen, 14 augustus 1912 – Assen, 21 maart 1945).

  KEES VAN DER LAAN

EEN ONTBREKEND DUIVENBEELD EN DE VERVANGING ERVAN

Op de rechterhand van “Jongen met duif in zijn hand” was een duivenbeeld geplaatst. De duif was het symbool van de vrede; de jongensfiguur het symbool van de toekomst. Op bijgaande, ongedateerde foto van “Jongen met duif in zijn hand”, afkomstig uit het archief van Kunstwacht Woerden, genomen in de tijd dat het beeld tegenover de Hervormde Kerk Harmelen stond, is op de rechterhand het beeld van een duif te zien die naar de jongensfiguur kijkt. De vleugels zijn gespreid. Het opschrift boven de ingang van de Hervormde Kerk Harmelen luidt: Genade zij U en vrede (Nieuwe Testament: dee aanhef van enkele brieven van Paulus, oa in Romeinen 1:7 en 1 Korintiërs 1,3).
Op zeker moment was het duivenbeeld verdwenen. Het werd ernstig beschadigd teruggevonden. Na restauratie werd het op de hand van de jongensfiguur teruggeplaatst. Toen het naderhand opnieuw verdween en niet meer werd teruggevonden, werd besloten geen nieuw exemplaar ervan te laten vervaardigen. De naam van het beeld werd veranderd in “Kind met uitgestrekte hand”.
“Kind met uitgestrekte hand” maakt deel uit van de kerncollectie van de kunst in de openbare ruimte in de gemeente Woerden, waartoe Harmelen hoort. De zorg voor deze kerncollectie berust bij Stadsmuseum Woerden. In een artikel in de editie van 28 juni 2018 van de Woerdense Courant werd aandacht besteed aan de noodzaak een aantal beschadigingen aan “Kind met uitgestrekte hand” te repareren. Hierbij rees de vraag of er een bronzen of een kunststof replica van het verloren gegane duivenbeeld geplaatst zou gaan worden. In 2021 is een kunststof duivenbeeld geplaatst. Het is geen replica van het oorspronkelijke bronzen duivenbeeld. Het kunststof duivenbeeld beeldt een stilzittende duif uit, die met de staart naar de jongensfiguur is gekeerd. De textuur van het kunststof duivenbeeld is een andere dan die van de jongensfiguur.

Bronnen:
Kunstwacht Woerden
Woerdense Courant, 28 juni 2018