De stilte

Beeldhouwer: Kieta Nuij
Materiaal: brons
Walkartpark, Zeist (Beeldenroute Van Slot tot Centrum, Zeist, edities 2018-2020, 2020-2022 en 2022-2024)
Vervaardigd in 2012


__________

.


“De stilte” maakt deel uit van de edities 2018-2020, 2020-2022 en 2022-2024 van de beeldenroute Van Slot tot Centrum in Zeist. De door Kieta Nuij vervaardigde beeldengroep “Le Roi et la Reine” maakte deel uit van editie 2018-2020 en was toen geplaatst in de hal van het gemeentehuis van Zeist.
Van “De stilte” is een oplage van acht exemplaren gepland. Inmiddels zijn er vijf exemplaren gegoten Het exemplaar in het Walkartpark in Zeist is een gieting van de originele uitvoering, waarbij het gelaat niet is uitgewerkt. In het portfolio op de website van Kieta Nuij is een foto afgebeeld van een uitvoering met een uitgewerkt gelaat. Van die uitvoering zijn drie exemplaren gegoten.

Bronnen:
Beeldenroute Van Slot tot Centrum, 2018-2020
kietanuij.nl/portfolio/#1474

Zie ook:
Kieta Nuij: “De stilte” (Emmen)

Met dank aan:
Kieta Nuij

  KIETA NUIJ
  Beeldenroute “Van Slot tot Centrum” (Zeist)