Veronica droogt het aangezicht van Jezus af

Beeldhouwer: Leo Jungblut
Materiaal: steen
H. Gerardus Majellakerk, Thomas à Kempisweg 3, Utrecht (sinds april 1985)
Vervaardigd in de periode 1925-1930 voor de St. Ludgeruskerk, Amsterdamsestraatweg 575A, Utrecht


Veronica droogt het aangezicht van Jezus af

.


“Veronica droogt het aangezicht van Jezus af” is de zesde van de veertien staties van de Kruisweg.
Deze statie is gebaseerd op de legende dat een zekere Faustina, een oude min van de door melaatsheid getroffen keizer Tiberius, op zijn bevel naar Jeruzalem gaat om  Jezus, de wonderdoener, op te zoeken. Bij het paleis van Pontius Pilatus wordt het Faustina duidelijk dat Jezus ter dood is veroordeeld. Zij gaat naar de weg die Jezus aflegt en, naar voren te zijn gedrongen, droogt zij Zijn gelaat met haar hoofddoek. Het gezicht van Jezus blijft zichtbaar op de hoofddoek. Tiberius, die zich de hoofddoek oplegt, wordt genezen en spreekt de woorden Vera icon (het ware gelaat). Faustina wordt dan ook Veronica genoemd. Pilatus wordt in ballingschap heengezonden.

Veronica is de beschermheilige van linnennaaisters, linnenwevers, pastoorsmeiden en wasvrouwen. Zij is volgens sommigen ook de beschermheilige van de fotografen. Zij wordt aangeroepen bij bloedingen, ernstig letsel en zware verwondingen en men bidt haar om een goede dood.
Naamdag: de dinsdag voor Aswoensdag.

Bron:
www.heiligen.net

  Leo Jungblut: “Kruiswegstaties” (Utrecht, H. Gerardus Majellakerk)
  LEO JUNGBLUT