Kruiswegstaties

Beeldhouwer: Leo Jungblut
Materiaal: steen
H. Gerardus Majellakerk, Thomas à Kempisweg 3, Utrecht (sinds april 1985)
Vervaardigd in de periode 1925-1930 voor de St. Ludgeruskerk, Amsterdamsestraatweg 575A, Utrecht


De veertien door Leo Jungblut vervaardigde kruiswegstaties zijn afkomstig uit de St. Ludgeruskerk, Amsterdamsestraatweg 575, Utrecht. Ze zijn vervaardigd in de periode 1925-1930. De St. Ludgeruskerk was toen al in gebruik; de kerk was op 11 augustus 1924 ingewijd.
Bij de sloop in 1977 van St. Ludgeruskerk zijn de kruiswegstaties in beschadigde staat overgebracht naar de pastorietuin van de Sint-Jacobuskerk, Prins Bernhardplein 40, Utrecht. In mei 1984 zijn de kruiswegstaties aangekocht door de H. Gerardus Majellakerk en gerestaureerd door Theo Hoitink, een parochiaan van de H. Gerardus Majellakerk, die van 1945 tot 1955 als beeldhouwer werkzaam was in het atelier van Leo Jungblut.
In de Goede Week van 1985 (1-6 april 1985, de week voorafgaand aan Pasen) zijn de kruiswegstaties in de H. Gerardus Majellakerk geplaatst.

Eerste statie: Jezus word ter dood veroordeeld

Tweede statie: Jezus neemt het kruis
Derde statie: Jezus’ eerste val onder het kruis
Vierde statie: Jezus ontmoet Zijn bedroefde moeder
Vijfde statie: Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragen
Zesde statie: Veronica droogt het aangezicht van Jezus af
Zevende statie: Jezus’ tweede val onder het kruis
Achtste statie: Jezus vermaant de wenende vrouwen
Negende statie: Jezus’ derde val onder het kruis
Tiende statie: Jezus wordt van Zijn klederen beroofd
Elfde statie: Jezus wordt aan het kruis genageld
Twaalfde statie: Jezus sterft aan het kruis
Dertiende statie: Jezus wordt van het kruis genomen
Veertiende statie: Jezus wordt in het graf gelegd

Met dank aan:
G.H.A. Baak, parochie H. Gerardus Majella, Utrecht


FOTOGALERIJ KRUISWEGSTATIES

Jezus word ter dood veroordeeld
1 / 14

Zie ook: 
Informatie over de Kruisweg

  Leo Jungblut:  Utrecht, H. Gerardus Majellakerk
  LEO JUNGBLUT