Jezus’ derde val onder het kruis

Beeldhouwer: Leo Jungblut
Materiaal: steen
H. Gerardus Majellakerk, Thomas à Kempisweg 3, Utrecht (sinds april 1985)
Vervaardigd in de periode 1925-1930 voor de St. Ludgeruskerk, Amsterdamsestraatweg 575A, Utrecht


Jezus' derde val onder het kruis

“Jezus’ derde val onder het kruis” is de negende van de veertien staties van de Kruisweg.
Deze statie is gebaseerd op verhalen uit de overlevering. In Johannes 19:17 is opgetekend dat Jezus zelf het kruis naar Golgotha droeg. Nergens in de Vier Evangeliën staat concreet dat Jezus tijdens het dragen van het kruis gevallen is.

  Leo Jungblut: “Kruiswegstaties” (Utrecht, H. Gerardus Majellakerk)
  LEO JUNGBLUT