Jezus’ eerste val onder het kruis

Beeldhouwer: Leo Jungblut
Materiaal: steen
H. Gerardus Majellakerk, Thomas à Kempisweg 3, Utrecht (sinds april 1985)
Vervaardigd in de periode 1925-1930 voor de St. Ludgeruskerk, Amsterdamsestraatweg 575A, Utrecht


Jezus' eerste val onder het kruis

.


“Jezus’ eerste val onder het kruis” is de derde van de veertien staties van de Kruisweg.
Deze statie is gebaseerd op verhalen uit de overlevering. In Johannes 19:17 is opgetekend dat Jezus zelf het kruis naar Golgotha droeg. Nergens in de Vier Evangeliën staat concreet dat Jezus tijdens het dragen van het kruis gevallen is.

  Leo Jungblut: “Kruiswegstaties” (Utrecht, H. Gerardus Majellakerk)
  LEO JUNGBLUT