Jezus neemt het kruis

Beeldhouwer: Leo Jungblut
Materiaal: steen
H. Gerardus Majellakerk, Thomas à Kempisweg 3, Utrecht (sinds april 1985)
Vervaardigd in de periode 1925-1930 voor de St. Ludgeruskerk, Amsterdamsestraatweg 575A, Utrecht


Jezus neemt het kruis

.


“Jezus neemt het kruis” is de tweede van de veertien staties van de Kruisweg. Deze statie is een uitbeelding van Johannes 19:17, waarin is opgetekend dat Jezus zijn kruis naar Golgotha droeg nadat hij door de landvoogd Pilatus aan de Joden was overgeleverd.

  Leo Jungblut: “Kruiswegstaties” (Utrecht, H. Gerardus Majellakerk)
  LEO JUNGBLUT