Jezus neemt het kruis

Beeldhouwer: Leo Jungblut
Materiaal: steen
H. Gerardus Majellakerk, Thomas à Kempisweg 3, Utrecht (sinds april 1985)
Vervaardigd in de periode 1925-1930 voor de St. Ludgeruskerk, Amsterdamsestraatweg 575A, Utrecht


Jezus neemt het kruis

“Jezus neemt het kruis” is de tweede van de veertien staties van de Kruisweg. Deze statie is een uitbeelding van Johannes 19:17, waarin is opgetekend dat Jezus zijn kruis naar Golgotha droeg nadat hij door de landvoogd Pilatus aan de Joden was overgeleverd.

  Leo Jungblut: “Kruiswegstaties” (Utrecht, H. Gerardus Majellakerk)
  LEO JUNGBLUT