Jezus sterft aan het kruis

Beeldhouwer: Leo Jungblut
Materiaal: steen
H. Gerardus Majellakerk, Thomas à Kempisweg 3, Utrecht (sinds april 1985)
Vervaardigd in de periode 1925-1930 voor de St. Ludgeruskerk, Amsterdamsestraatweg 575A, Utrecht


Jezus sterft aan het kruis

.


“Jezus sterft aan het kruis” is de twaalfde van de veertien staties van de Kruisweg.
De beeldengroep toont de gestorven Jezus aan het kruis, links van hem de apostel Johannes en rechts van hem Zijn moeder Maria. Het sterven van Jezus is opgetekend in Matteüs 27:50, Marcus 15:37, Lucas 23:46 en Johannes 19:30. De beeldengroep haakt in op Johannes 19:25-30, waarin is beschreven dat Maria en Johannes bij het kruis stonden.

  Leo Jungblut: “Kruiswegstaties” (Utrecht, H. Gerardus Majellakerk)
  LEO JUNGBLUT